Innvandrerkvinner som opplever vold i hjemmet, redde for å miste barna

Dialog: Politibetjent Anne Lyssand jobber med forebyggende arbeid mot vold i nære relasjoner. Oppsøkende virksomhet er en viktig del av jobben, her på Grønland i Oslo.
Foto: Janet Ohemeng
– Mange innvandrerkvinner som opplever vold i hjemmet, unnlater å ta kontakt med politi og andre hjelpeinstanser på grunn av frykt. Aller verst er frykten for å miste barna.
0Shares

Det forteller politibetjent ved Grønland politistasjons forebyggende enhet, Anne Lyssand. Sammen med Norsk Folkehjelp Oslos program ”Oasen – kvinner krysser grenser” holder hun foredrag om politiets arbeid og om vold i nære relasjoner. Målgruppen er kvinner med innvandrerbakgrunn.

– Foredragene tar for seg fysisk og psykisk vold og hvilke lover som gjelder. Vi forteller også at det finnes menneskerettigheter og konvensjoner som beskytter en mot vold, sier Lyssand. 

Motiverer til deltakelse
Kursene holdes en gang i uken og har som formål å lære deltakerne om hvilke rettigheter de har i Norge. Etter politiets foredrag får kvinnene muligheten til å drøfte det de har blitt fortalt, noe leder i Oasen, Erlinda Munoz, mener er nødvendig. 

Mot vold: Kampanjeleder for Hvitt Bånd Norge, Gjermund Skaar, mener en holdningsendring må til for å få bukt med vold i nære relasjoner.
Foto : Hvitt bånd i Norge

– Disse diskusjonene har vi for å skape et engasjement blant kvinnene. De blir aktive deltakere istedenfor passive tilhørere. På den måten lærer de mer om sine rettigheter, og hva de kan gjøre for å unngå lovbrudd, sier hun.

Holdninger fra hjemlandet

Munoz forklarer at kursene er viktige fordi mange av kvinnene kommer fra land hvor kvinner ikke har samme rettigheter som menn, og at mange da tror at det samme gjelder i Norge.  

– Oasen prøver å motivere folk til å starte på nytt i Norge. Da må de kjenne sine rettigheter, sier Munoz.

Hun kan vise til flere som har søkt hjelp og kommet seg ut av vanskelige forhold i etterkant av kursene. 

– Kvinnene finner ny styrke. Flere har tatt kontakt med krisesentre og søkt juridisk hjelp etter disse møtene, sier hun. 

Redd for å miste barna
Kursene finansieres av NAV, som rekrutterer deltakere gjennom forskjellige kursleverandører. Forebyggende enhet ved Grønland politistasjon samarbeider også med en rekke andre instanser, som barnevernet.

– I mange tilfeller opplever vi at kvinner ikke tør å gå til politiet eller barnevernet fordi de er redde for hva som skal skje med barna, sier Lyssand. 

Lyssand viser til forskning som viser at barna kan få problemer senere i livet, dersom kvinnen velger å bli. 

– Å være vitne til vold er like skadelig som selv å bli utsatt for det. Barn kan selv bli voldsutøvere av å vokse opp i voldelige familier. Barn har ikke bedt om å komme til denne verden. Derfor er det så viktig at vi voksne tar et ansvar. Jeg sier til kvinnene at selv om de lukker barna sine inn på et rom, så hører de hva som skjer, forklarer Lyssand.

Si ifra!
Hvitt bånd Norge – mannfolk mot vold er en nasjonal kampanje mot seksuell trakassering og menns vold mot kvinner. Leder for kampanjen, Gjermund Skaar, mener alle som vet om vold eller blir utsatt for vold, må si fra. Det er første og viktigste steg ut av volden.

– Menn må ta tak i kompiser når de har gjort noe. Kvinnene må også bli bedre til å si ifra, sier Skaar.

Ifølge Skaar kan det være mange årsaker til at menn tyr til vold. Det er særlig utbredt blant unge, nyetablerte par.

– Hun slår og han slår. Gjerne i tilfeller hvor alkohol er inne i bildet, sier han. 

Menn har også følelser
Han mener en hindring for det forebyggende arbeidet at menn ofte ikke får utløp for sine følelser.

– Tradisjonelt har det vært umandig å snakke om følelser. Det har ofte ført til at menn har tydd til vold, sier han.

Ressurssenteret for menn, Reform, er blant de tiltakene Skaar mener fungerer. 

– Reform gir menn muligheten til å reagere med annet enn sinne. Gjennom terapi lærer mennene å tenke seg om to ganger før de handler, forklarer han. 

– Mangel på kompetanse hindrer hjelp

Hjelpeinstanser og helsepersonell trenger en kompetanseheving for å avdekke vold mye tidligere enn det gjøres i dag. Det mener Inger-Lise Larsen, dagligleder ved Oslo krisesenter.

Det er særlig legekontorene, barnevernet og NAV-kontorene som møter kvinner som har vært utsatt for vold.  

– En kvinne kan leve med vold i flere år. I løpet av disse årene kan hun ha vært i kontakt med flere av disse instansene flere ganger uten at noe blir gjort. En viktig forklaring er at kompetansen er for dårlig, sier hun.

Larsen mener frykten for å blande seg i andres privatliv er en av årsakene til at også profesjonelt personale velger å ikke gjøre noe med saken.

– Dette er et tabubelagt område. Mange kvier seg for å spørre. Hvis alle som gjennom sitt arbeid møter kvinner og barn var bevisst på hva vold gjør med en person, ville det være lettere å oppdage og gjøre noe med. Det finnes spørsmål fagpersoner kan stille for å avdekke vold i hjemmet: Går det bra hjemme? Er mannen din snill mot deg? sier hun.

Økonomi er et problem

Larsen forklarer også at kvinnene frykter for økonomien, men viser til at de har tilstrekkelig hjelp der det er behov for det.

– De som flytter ut får hjelp fra bydelene. For mange er økonomien et problem, men Nav-kontorene er behjelpelige innen 24 timer dersom det er en nødssituasjon.

Mange kvinner frykter også for at de mister oppholdstillatelsen dersom de flytter fra ektemannen, men dette avkrefter Larsen.

– Så lenge man har vært utsatt for vold, kan man søke om å få innvilget opphold på eget grunnlag selv om man ikke har bodd i Norge i alle de årene som ellers er påkrevd, sier hun.


Hvitt bånd-kampanjen

– Kampanje mot menns vold mot kvinner og seksuell trakassering

– Startet i Canada i 1991

– Foranledningen var tragedien som inntraff 6. desember 1989, da en mann skjøt og drepte 14 kvinner på en høyskole i Montreal

– Retter seg mot gutter og menn i alle aldre. Tar sikte på å påvirke menns holdninger gjennom opplysning, bevisstgjøring og etablering av gode rollemodeller

– Spredd til 57 land i verden

– Markeres 25. november hvert år på FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner

(Kilde: Hvittband.no)