Vil bygge 10 000 billige utleieboliger

Optimister: Kjæresteparet Natalia Galvez (28) og Eline Ednes (25) lever lykkelige i en liten studentleilighet. Om noen måneder skal de ut på boligmarkedet. De er optimistiske og tror det kommer til å gå bra.
Foto: Kari Bye
Oslo SV foreslår at kommunen bygger 10 000 rimelige utleieboliger i hovedstaden. En slik utbygging vil gjøre det lettere for innvandrere å få et rimelig sted å bo. Høyre mener det er bedre å bygge flere student boliger.
42Shares

Norske boligpriser øker mest i verden. Det settes stadig nye prisrekorder. Folk som ikke har råd til å kjøpe egen bolig er prisgitt et privat leiemarked med høyere leiepriser enn det man må betale i renter og avdrag for å eie. Unge i etableringsfasen og innvandrere uten penger i bagasjen sliter på boligmarkedet.

Bystyrerepresentant for SV i Oslo, Ingvild Reymert, mener det kan være vanskelig for unge flerkulturelle å etablere seg på boligmarkedet.

– Mange har verken arvet penger eller har høy inntekt. De fleste innvandrere har ikke med seg sparepenger når de kommer til Norge, sier hun.

Kommunal byggeboom: For å bremse prisgaloppen på boligmarkedet i hovedstaden vil SVs Ingvild Reymert at kommunen bygger tusenvis av utleieboliger.
Foto : Kari Bye

Hvite gettoer rundt Holmenkollen er ikke bra.

Krise skyldes kollaps

SV-representanten mener boligmarkedet har spilt fallitt.

– Vi har et absurd marked. De som har mest, tjener også mest, som følge av gode statlige ordninger for boligeiere og stigende priser på boligmarkedet. Nå trenger vi politiske løsninger og ikke mer markedsstyrt boligpolitikk, sier hun.

I løpet av de neste sju årene vil Ingvild Reymert og resten av bystyregruppa til SV i Oslo at kommunen sørger for at det blir bygget 10 000 utleieboliger med en leie langt under nivået på det private leiemarkedet. De rimelige utleieboligene skal være for alle som trenger det.

Hvite gettoer

SV vil at det skal bygges utleieboliger over hele byen. I områder med mye blokkbebyggelse skal det bygges eneboliger, og motsatt.

– Vi må ta et aktivt grep om boligbyggingen for å skape en mindre klassedelt by. Det bør ikke bare bo hvite og rike i enkelte områder på vestkanten. Hvite gettoer rundt Holmenkollen er ikke bra, sier Reymert.

Mer eiendomsskatt

– Hvordan vil SV finansiere en slik utbygging i kommunal regi?

– Vi vil ta inn eiendomsskatt. Folk med de største boligene kan bidra litt mer til de som står svakest på boligmarkedet. Det er Robin Hood-politikk, svarer Reymert.

– Vil SV flytte markagrensa for at disse boligene skal bygges?

– SV vil beholde marka. Ved å bygge i marka ødelegger vi Oslos viktigste rekreasjonsområde, og det er ikke nødvendig. Det er nok av plass til å bygge boliger i Oslo. Direktør Ellen de Vibe i Oslos plan- og bygningsetat sa nylig at det er plass til mellom 90 000 og 130 000 nye boliger innenfor dagens markagrense. Dermed handler dette om politikernes vilje til å bygge, og ikke plass, sier Reymert.

Bor i studenthus

Natalia Galvez (28) og Eline Ednes (25) er samboere. De bor i en 28 kvadratmeter stor toromsleilighet i Iladalen studenthus, like ved Alexander Kiellands plass.

Selv med en smart planløsning blir leiligheten trangbodd for to personer. Men Natalia og Eline er heldige som har fått en studentbolig. Mange studenter står i kø og må ta til takke med et krypinn på et mye dyrere leiemarked. Kjæresteparet betaler 7000 kroner i leie i måneden. På leiemarkedet hadde trolig prisen vært mer enn 10 000 kroner.

Flere studentboliger

Paret har liten tro på SV sitt forslag om å bygge 10 000 rimelige utleieboliger. De mener løsningen på boligkrisa er å bygge flere studentboliger.

– Mange studenter er på leiemarkedet fordi det er for få studentboliger. Flere studentboliger vil frigi deler av det private markedet, og da vil prisene gå ned, sier Galvez.

Selv er hun i full jobb som sykepleier, mens samboeren er inne i sitt siste år av utdannelsen til å bli førskolelærer. Når hun er ferdig planlegger de å kjøpe bolig. Å leie er uaktuelt.

– Med de leieprisene som er nå, har du råd til å administrere et lån dersom du har råd til å leie, sier Galvez.

Ut av sentrum

Begge er klare på at de ønsker å bli boende i Oslo, men de ser for seg at de havner utenfor sentrum. For Eline, som aldri har bodd lenger unna sentrum enn at hun kan nå dit til fots i løpet av 15 minutter, blir det en overgang å flytte. For Natalia, som er oppvokst på Lambertseter, føles det helt greit.

Siden en av dem er i full jobb, får de lagt til side litt penger til boligkjøp. Dersom de ikke har nok egenkapital til å få lån i banken, vet de at foreldrene kommer til å trå støttende til.

– Egenkapitalen er sikret. Det er vanskelig dersom man ikke er heldig og har noen som kan hjelpe. Jeg hadde aldri hatt råd til å kjøpe noe til to millioner hvis jeg hadde vært alene, sier Eline Ednes.

Negativ til forslag
Høyre er det største partiet på borgerlig side i Oslo, og det ledende partiet i byrådet. Byråd for byutvikling, Bård Folke Fredriksen (H), synes SVs forslag om at kommunen skal bygge rimelige utleieboliger er en dårlig idé.

– Jeg tror det er en bedre idé at staten tar det ansvaret de har for å bygge studentboliger. En bedre studentboligdekning i Oslo vil lette trykket i leiemarkedet. Dersom kommunen skal bygge ordinære utleieboliger, svekker det vår evne til å hjelpe dem kommunen har et ansvar for på boligmarkedet, skriver han i en sms til Utrop.

Undersak

– Innvandrerbydeler blir mer populære

– Jeg spår at Søndre Nordstrand blir vekstvinneren i årene som kommer, sier Soliman Sarwar i Privatmegleren til Aftenposten. Sarwar har solgt boliger på Nordstrand og Søndre Nordstrand i ti år.

Før var det stappfullt på visninger i Østensjø og Nordstrand, og langt færre på visninger i Søndre Nordstrand. Nå er det omvendt, det er blitt rene folkevandringen til Søndre Nordstrand, forteller megleren til Aftenpostens Oslo-redaksjon. Konsekvensen av dette er at nye befolkningsgrupper trekker mot bydelen.

– Etter ti år i bransjen ser jeg en klar tendens til at flere områder på Holmlia, Hallagerbakken, Toppåsen, Mortensrud og Bjørndal, tiltrekker seg ressurssterke mennesker og akademikere. Mange av disse har flyttet hit for noen år siden, de som ikke ville være med på det priskjøret som har blitt på Nordstrand, og de har siden dratt med seg venner til området, sier Sarwar.¨

Han mener et boligkjøp i Søndre Nordstrand er en god investering.

– Det er jo en grense for hvor mye prisene kan stige. Men på Søndre Nordstrand er det mer rom for prisvekst enn noe annet sted i Oslo, sier Sarwar.