Kirkeasyl et uregelmessig verb

0Shares

Men igjen kan antallet øke drastisk. Kommunalminister Erna Solberg har bestemt at de som får endelig avslag på sine søknader om asyl, skal miste retten til å bo i asylmottak og til å motta penger fra det offentlige. For øyeblikket dreier det seg om mellom 700 og 1000 personer. For så vidt er dette logisk nok. Hvis søknad om oppholdstillatelse er grundig behandlet og endelig avgjørelse er tatt, synes det klart for de fleste at de som får avslag må reise tilbake til sine hjemland.

Les hele artikkelen i Sandefjords Blad: Kirkeasyl et uregelmessig verb