Muslimske skikker kan forenes med vestlig livsstil

0Shares

Religion handler om tro. Religion har noe grunnleggende: -“the basics” som er nedskrevet i Bibelen, Koranen, Toraen osv. Men siden troen også er individuell for alle mennesker, blir hver enkelt persons oppfatning av hva som er galt eller riktig, viktig eller uviktig, forskjellig. Man kan ikke med religionen i hånd si at den og den personens handlinger er i strid med religionen.

Selv om alle religioner har enkelte grunnpilarer, retningslinjer og leveregler, og merk at de er veldig like uansett hvilken religion, er troen forskjellig fra person til person. Det er ikke religionen i seg selv som er skadelig. Derimot kan menneskers handlinger være skadelig for en religion.

Vi må ikke la oss overbevise. Mangfold er positivt, og siden alle religioner bygger på fred og tro, burde de i teorien kunne forenes. Problemene oppstår når enkeltpersoner eller grupper tar seg friheten til å bruke religionen som unnskyldning for selviske handlinger.