Munkene i Sri Lanka og deres politiske rolle

0Shares

Tirsdag 05.03.02 ble det arrangert et protesttoget av buddhistmunker i Sri Lanka. Protesttoget ble arrangert av den Nationale Bhikku Fronten som gikk i tog til den norske ambassaden for å uttrykke munkenes avsky over fredprosessen og Norge som mekler. Over 200 buddhist munker deltok under demonstasjonen, hvor det ble overlevert et brev til den norske ambassadøren, Jon Westborg.

I brevet stod det blant annet; ”We earnestly request of you to leave the country instead of interfering in our internal affairs.” Buddhist munkene beskyldte også at våpenhvile pakten som ble undertegnet av regjeringen med statsministeren Ranil Wickremesinghe og de tamilske frigjøringstigerene Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) i forrige måned for å være total ensidig, og baserte på LTTEs premisser.

Men det er ikke første gang det er blitt arrangert slike protest-demonstrasjoner av de singalesiske buddhistmunkene. Tidligere under meklingen mellom LTTE og den forrige regjeringen ved Chandrika Kunarnatunga i 1994, ble det norske flagget brent av buddhistmunkene under protestene. Og ikke nok med det, ble også en dukke som skulle forestille Erik Solheim brent. I slike situasjoner oppstår det noen spørsmål. Står virkelig munker bak slike opptøyer? Buddhistiske religiøse munker? Er det mulig?

Det finnes tre hovedretninger innenfor buddhismen; Therevada, Mayhayana og Bodhisattvaen. Therevada er den retningen som er utbredt i den sørlige delen av Asia og derfor kalles den for sørlige Buddhismen. Therevada er den eldste og den mest konservative retningen innenfor buddhismen. Therevada er i stor grad historien om Sanga altså munkesamfunnet. Og det er i Sri Lanka denne retningen er stort utbredt, grunnen er at Buddha ble født i nabolandet India, men buddhismen klarte ikke overleve i India i stedet klarte den å vandre til Sri Lanka.

Som sagt så spiller munkene og munkesamfunnet en viktig rolle i Buddhismen. Munkene har om funksjon å arbeide for å oppnå nirvana (Nirvana = evig tilstand etter døden) og spre læren om Buddha. Buddha sin lære dreier seg om de 4 edle sannhetene. Den fjerde sannheten er; Sannheten om den edle åtte delte veien. Det er sannheten om hvordan lidelsen kan fjernes. Den buddhistiske læren sier at en hver menneske må følge dette for å oppnå nirvana. Munkene spesielt må følge dette for oppnå nirvana, som er hovedfunksjonen for en munk. Men det som skjer på Sri Lanka er at munkene på tross av sin religiøse tro engasjerer seg i politikk som påfører andre folkegrupper lidelser. Buddhistiske munker som har en betydelig rolle i det offentlige liv har mye å si for politikken, og det er tydelig at munkene er på de singalesiske ultra-nasjonalistenes side. Buddhistmunkene på Sri Lanka har ikke bare formidlet religiøse budskap, men også politiske budskap.

Den åtte delte veien deles i åtte mål, som kan deles i tre grupper. Visdom, etikk og meditasjon. Et av to punktene under visdom sier at en må ha rett intensjon. Det er snakk om å vise medfølelse og nestekjærlighet overfor all liv. Men når vi tenker gjennom er vi nødt til å stille dette spørsmålet: Viser virkelig munkene i Sri Lanka medfølelse og nestekjærlighet til andre mennesker? Det andre folkeslaget Sri Lanka utenom singalesere (som mesteparten er buddhister) er tamilere. Det er tamilere som bor i de krigsrammede områdene i Sri Lanka, og det er de som ikke har fått adgang til mat, rent vann, klær og heller ikke medisin. Gjennom våpenhvile pakten skal tamilere få adgang til dette. Som vi ser så er faktisk munkesamfunnet imot at denne pakten skal realiseres.

Et av punktene under etikk er også viktig i denne sammenhengen. Rett levemåte, dreier seg om å velge en levemåte som ikke skader ande, det vil si ikke ta liv eller skade miljøet. Grunnleggende prinsipp er ikke-vold, altså Ahimsa. Men munkene i Sri Lanka har en motsatt holding enn læren til Buddha sier. Munkene i Sri Lanka vil faktisk at regjeringen skal forsette å krige, de vil faktisk utrydde alle tamilene. De vil at Sri Lanka skal være fult ut en buddhistisk land. Det var en av grunnene til at navnet “Ceylon” ble byttet om til “Sri Lanka” og det singalesiske språket ble vedtatt som Sri Lankas eneste offisielle språk. Det er det som er drivkraften for munkene.

Munkene som skal representere buddhismen og en hellig lære, hvilken forbilde er de egentlig for Buddhismen? Hvordan kan de kalle seg disipler av den hellige Buddha? Hvilken samvittighet har de til å spille en slik dobbeltrolle?