Aftenposten misforstår

0Shares
Latest posts by Anne Kari Kollstrøm, fungerende avdelingsdirektør i UDI (see all)

De som har fått asyl i Norge fordi de trenger beskyttelse er unntatt fra underholdskravet. Det betyr at regelen om en inntekt på 215 000 for å få innvilget familieinnvandring for barna ikke gjelder for personer som har fått innvilget asyl eller for overføringsflyktninger.

Regelen om økonomisk underhold gjelder innvandrere som ikke har behov for beskyttelse. De som søker oppholdstillatelse med et familiemedlem, må i utgangspunktet ha økonomisk underhold i den perioden han eller hun skal oppholde seg i Norge. Som inntekt regnes brutto arbeidsinntekt tilsvarende statens lønnsregulativ, lønnstrinn 8. Underholdsgrunnlaget kan også være egne midler, trygdeytelser eller en kombinasjon av forskjellig typer inntekt. Sosialstøtte er ikke regnet som slik inntekt.

Hver sak behandles individuelt når det gjelder vurderingen av om det skal dispenseres fra underholdskravet. Vi ser blant annet på familiens situasjon. Det er viktig å være klar over at regelverket er utformet slik at barn, bortsett fra barn av flyktningene, ikke er unntatt fra underholdskravet som en egen gruppe. Det må særlig sterke menneskelige hensyn til for at det skal dispenseres fra dette kravet. Hva som er barnets beste inngår i denne vurderingen.