Bør verdenstoppmøtet boikottes?

0Shares
Latest posts by Eva Bjøreng, generalsekretær i Norsk Folkehjelp (see all)

90-tallet har vært de brutte FN-løfters ti-år og de som lider mest under dét er verdens fattige og fremtidens generasjoner. I Rio for 10 år siden ble det inngått avtaler som gav håp for miljøet. Det var et kort blaff av politisk vilje til å faktisk prioritere miljø og tenke lenger enn inneværende valgperiode. Med unntak av Bush senior, som allerede da framholdt at den amerikanske levemåten ikke skal settes på dagsordenen. Siden har det vært holdt mange nye FN-toppmøter hvor forpliktelsene har blitt gjentatt eller forsøkt utvannet.

Og nå møtes topplederne igjen – nesten alle – til en ny runde hvor det er mer tydelig enn noensinne at det ikke er bred politisk vilje til å prioritere en bærekraftig utvikling og bekjempe fattigdom. Og kanskje er det like greit at de gode intensjoners tåkeprat avsløres og at de topplederne som ikke vil ha ”sin livsstil” endret, synliggjør sin egentlige dagsorden.

Bush junior kommer ikke, men sender Powell med en ”avledningspakke” – en plan om 400 milliarder NOK til bekjempelse av sykdom, aids, rent vann m.m. Halvparten av denne ”gavepakken” består av allerede inngåtte avtaler. Samtidig er USA ikke i nærheten av å innfri forpliktelsene om å yte 0.7 prosent av BNP til u-hjelp.

USA, under Bush-administrasjonen, undergraver aktivt FN systemet og ønsker å styrke økonomiske samarbeidsarenaer som gavner de rike og seg selv. Dette er de dessverre ikke alene om.

Når vi nå står foran et toppmøte som ser ut til å bli en fiasko, må vi spørre oss hvem som er tjent med det. De fattige taper igjen, FN-systemet svekkes og det gjør også vanlige menneskers håp for framtiden. Mens de kreftene som ønsker å splitte og herske vinner fram.

Likevel mener Norsk Folkehjelp at det ikke er riktig å boikotte toppmøtet, fordi foreløpig er dette den eneste arenaen hvor disse spørmålene kan tas opp på globalt nivå.