Vitenskapelig objektiv innvandringshistorie?

0Shares

Fremmedfrykt skyldes usikkerhet, kan vi lese i historieskrivningen: “Outsidere fungerer som syndebukker for det en sjøl mangler”.

Med utgangspunkt i sosiologen Norbert Elias, går Kjeldstadli langt – for en historiker – i å psykologisere forholdet mellom “vi” og “dem.” Usikkerheten i møte med innvandrere og minoriteter er ikke konstant, men skyldes midlertidig sosial uro og brytningstid i samfunnet generelt.

Les hele saken: @@link