Kor farlege er muslimane?

0Shares

Ein kollega kom forskrekka tilbake frå juleferie og fortalde at mora hans var blitt rasist. Det var eit lite barnebarn som hadde ført til avsløringa. Mora hadde i nokså klåre ordelag gitt uttrykk for dei farane som trugar gode nordmenn etter kvart som misjonerande muslimar kom til å ta over fedrelandet. Kollegaen vart sitjande nesten mållaus, halvvegs sjokkert over at mora – som har høgare utdanning – kunne hysa tankar av dette slaget, og endå verre, dela dei med andre.

Les hele saken: Kor farlege er muslimane?