Sektleder må i fengsel

0Shares
Latest posts by Redaksjonen magasinet Monitor (see all)

I et brev til medlemmene i Vigrid som er publisert på Internett, nevner Tvedt ingenting om soning, men hevder derimot at han skal på ferie. Trolig vil det fremstå som et nederlag for de unge tilhengerne at selveste Odins profet må inn til soning.

I følge Tvedt, og et oppslag i Vi menn, skal Tvedt nå trekke seg tilbake og konsentrere seg om den profetiske virksomheten, mens den langt yngre Thorgrim Bredesen skal skjøtte den praktiske delen av arbeidet.

Kilder Monitor har vært i kontakt med mener at Tvedt virker sliten, og at presset fra politiet går inn på ham slik at han nå kan tenkes å ville dytte de yngre medlemmene foran seg for å slippe unna ansvaret for Vigrids virksomhet.

Etter det Monitor kjenner til er det delte meninger blant de menige vigridere om Tvedts tilbaketrekking. Enkelte har visket i krokene om at det hele skyldes feighet og at Tvedt vil at andre skal ta støyten. Andre lurer på hva Tvedt i det hele tatt driver med. På Vigrids nettside skrytes det av at Vigrid i februar skal “gå internasjonalt”. Tvedt hevder at “når det skjer har vi brutt ut av den nasjonale rammen som makteliten i Norge kontrollerer og fra da av kan hva som helst skje. Positivt for oss selvsagt, men skremmende for hjernekontrollørene i 9. etasje i Grønlandsleiret og samarbeidspartnerne deres i norsk media.”

Etter det Monitor kjenner til sikter Tvedt til at britiske BBC skal lage et radioprogram om Vigrid, blant annet fordi det er en av de underligste nazisektene i Europa. Om et intervju med en britisk radiokanal vil bli Tvedts store internasjonale gjennombrudd er imidlertid ikke sikkert.