Dagbladet tar feil angående retur- og tilbakevendingsstøtte til irakere

0Shares

1. april er fristen for å søke returstøtten og ikke fristen for å reise. Har de søkt om returstøtte innen denne datoen mister de heller ikke botilbudet. For irakere med oppholdstillatelse i Norge, som velger å vende tilbake til Irak, er det ingen frist for å søke tilbakevendingsstøtte.

Irakere som har fått avslag på asylsøknaden og som kom til Norge før 15. april 2003 kan få støtte fra norske myndigheter til hjemreise. Fristen for å søke returstøtte for irakere er 1. april 2004. Selve hjemreisen må ikke skje innen denne datoen, for at søkeren skal få støtten på 10 000 kroner pr person. Erfaringsmessig tar det i underkant av et par måneder fra påmelding til reisen faktisk kan gjennomføres, men dette vil nok kunne variere noe.

Norge tvangsreturnerer for øyeblikket ingen personer til Irak. En person som har fått avslag på sin asylsøknad skal i utgangspunktet reise hjem frivillig. For å motivere til dette, har vi innført en støtteordning. Alternativet for dem som har fått avslag er å bli tvangsreturnert på et senere tidspunkt.

Irakere med oppholdstillatelse i Norge kan i likhet med alle andre flyktninger med oppholdstillatelse her i landet selv velge om de vil fortsette å være i Norge eller vende tilbake til hjemlandet. Det er ingen frist for å søke om støtte til tilbakevending til Irak. De som ønsker å vende tilbake til hjemlandet kan få en tilbakevendingsstøtte på 15 000 kroner i tillegg til at reiseutgiftene dekkes. Irakere som vender tilbake vil dessuten kunne ta med seg 70 kg bagasje.