Er retten til asyl bare en teoretisk mulighet?

0Shares

Kommunalminister Erna Solberg ønsker blant annet å fjerne retten for asylsøkere til å la seg bistå av advokat i den første behandlingsrunden. I stedet ser Erna Solberg for seg en utopisk tanke om at litt informasjon om rettigheter vil være nok for asylsøkere i denne avgjørende behandlingen. At Erna her ikke vil høre på verken en utredning om saken, eller Advokatforeningens påpekning av at dette bryter med rettsikkerhetsprinsippet er faktisk en skandale. Og det blir ikke bedre av at hun prøver å gjøre dette i skjul av en populistisk argumentasjon om å gjøre asylsøknadsprosessen ”økonomisk effektiv”.

Videre prøver Erna Solberg seg på et forslag om å innføre 48-timersregelen for alle asylsøkere, en utvidelse av dagens ordning som allerede er under kraftig kritikk. Dette er en farlig tanke! Erna Solbergs kostnadseffektive apparat for behandling av asylsaker, og innføringen av en standard på 48 timer i behandlingsprosessen, kan bare komme på bekostning av retten til individuell behandling av hver sak. Å gjennomføre individuell behandling av hver enkelt sak innen 48 timer vil kreve store ressurser til Utlendingsdirektoratet – alternativet er å ha en samlebåndsbehandling der de individuelle faktorene ikke får sitt rettmessige fokus.

Kommunalminister Erna Solberg bør snarest revurdere sine livsfarlige ideer og visjoner for norsk asylbehandling. Hun bør kanskje også ta inn over seg at norske advokater ikke lenger vil opptre som gisler for den inhumane norske flyktningpolitikken, og at både UDI og Advokatforeningen er sterkt kritiske til hennes forslag.