Tilslørende Hijab

0Shares

Boerne ble utfordret av størrelser som Nelson Mandela, Steve Biko og Desmond Tutu. Boernes nedlatende etnosentriske bedreviterkultur har sitt utspring i Vesten. Men vi har ikke vært så heldige med våre motstandere som boerne.

Vår forståelse av den arabiske verden er skremmende fragmentarisk og forfeilet. De pågående og kommende straffeaksjoner mot den arabiske verden vil skape reaksjoner Vestens ledere og militærstrateger ikke forutser. Det hat som nå finnes i Orienten, er på samme vis et produkt av århundres nedverdigelse, frustrasjon og diskriminering fra Vestens side, uttrykt så vel gjennom utbytting, neglisjering, ensidig støtte til Israel og aktiv krigføring mot arabiske stater. Den ekstremisme dette har avfødt, adresserer nå sitt hat mot Vesten.

Vi må aldri akseptere terror og vold, uansett i hvilken form den ekserseres. Uansett hvem som ekserserer dem. Vi er alle både ofre, medmennesker – og medpassasjerer av dem som ble knust mot tvillingtårnene. Og til dem som blir ofre for israelske kuler. Og til de mange like uskyldige ofre etter de kommende voldshandlinger i Afghanistan og Irak.

Hijaben er derfor et plagg som skjuler mye symbolikk. Langt mer enn vakre kvinner gjemmer seg bak sløret.

Les hele artikkelen: Tilslørende Hijab fra Fædrelandsvennen