Fakkeltoget mot bombinga av Afghanistan

0Shares
Latest posts by Alicia N.Ryberg Medlem av Press, Redd Barna Ung (see all)

Jeg er også nokså sikker på at de fleste demonstrantene protesterte mot bombingen av Afghanistan fordi den rammer de SIVILE. Gjelder fortsatt prinsippet ”Et øye for et øye”?. Har
vi ikke sett nok krigshandlinger allerede?

De som er skyldige for grusomme terrorhandlinger må selvfølgelig pågripes og straffes. Men at 6500 personer ble drept i New York rettferdiggjør på ingen måte at enda flere sivile skal drepes i Afghanistan. Innsenderen spør etter de som kan være den frie verdens forhandlingsparter. Jeg vet ikke hvem disse måtte være, men jeg vet hvertfall at rettferdighet ikke kan oppnås ved at flere uskyldige blir drept!

Fakkeltog er en fredelig demonstrasjonsform. Vi ønsker en fredelig løsning på konflikter. ”Hvordan få forhandlingspartene i tale?” Spør innsenderen. Svaret jeg har på det, er at når vi omsider finner verdens virkelige frie forhandlingspartnere, vil disse være beredt og innstilt på å komme frem til løsninger som er til alles beste. 6500 uskyldige liv kan aldri erstattes. Men vi har alle ansvar for å bevare og beskytte, og prøve å forhindre at lignende hendelser rammer menneskeheten igjen.

Når 4500 personer går i demonstrasjonstog, er det ikke bare for å markere sin avsky mot bombingen av sivile, men også for å si ifra om at JA! Vi bryr oss!

”…om tirsdagens demonstranter får tid til det før de sovner inn med sin gode humane samvittighet…” Skriver innsenderen. Spørsmålene noen og enhver må
svare på selv er: Hva er humant? Hva gir en følelsen av god samvittighet? Vi demonstranter føler kanskje at å delta i fakkeltog er et skritt på riktig vei. Da jeg for femten år siden gikk i barnehagen, lærte jeg at jeg ikke skulle slå tilbake. Jeg ble omsider gammel nok til å kunne lese og forstå plakaten som hang på kjøleskapsdøra hjemme: ”Vold avler vold”. De fleste av oss holder fortsatt fast ved prinsippene vi lærte som barn.