Kristelig avis fordummer seg med fordommer

0Shares


Pastoren hevder å ha informasjon som selv politiet ikke har. Han hevder at et terroristnettverk bestående av 200 menn fra muslimske land er under oppbygning i Oslo sentrum, og at han fikk ”informasjon konfidensielt gjennom sine nære relasjoner.”


Pastoren sprer ren frykt som skaper hat mot muslimer. Siden 11. septembr og de påfølgende terrorbombingene, er muslimer blitt syndebukk for sosiale problemer. Skepsisen mot muslimer har økt, og vi har sett flere eksempler på hvordan anti-muslimske miljøer utnytter slik skepsis.

Det er svært uheldig at det er nettopp en pastor som utnytter lesernes uvitenhet.


At nettopp avisa Idag gir spalteplass til denne pastoren er nok ikke overrasende. Utrop har nemlig fulgt godt med på avisen. Både valg av leserinnlegg, budskapene i lederartiklene og forklaringsmodeller som brukes i reportasjer og artikler viser ensidig negativt fokus på muslimer og mangel på kunnskap om islam og muslimer. Budskapet kan til tider oppfattes som rent hat mot muslimer.

Det overrasker heller ikke at en av de flittige skribentene av leserinnlegg er Ulf Knutsen (FrP). Han skriver systematisk negativt om innvandrere som kriminelle og til og med er han negativ til diskrimineringslover som skal verne om innvandreres rettigheter.

Denne systematiske måten å hakke ned på innvandrere, og særlig muslimer, får oss til å tvile på avisens agendaer. Er det god journalistikk å spre grunnløse ”rykter” og utgi deg for å være fakta? Å bruke enhver mulighet til angripe muslimer øker bare avstanden mellom religiøse grupper. Det er kritikkverdig at en avis ukritisk publiserer påstander uten å undersøke om det er noe hold i dem. Avisen burde heller brukt spalteplassen sin til dialog og forsoning.