Sier ja takk til kunnskapsbasert islamutdanning i UiO, er mer skeptisk til imamutdanning i samme institusjon: generalsekretær i Islamsk Råd Norge, Shoaib Sultan.

Sier ja til islamstudier, skeptisk til imamutdanning
Generalsekretær i Islamsk Råd Norge mener Venstres forslag om universitetsstudier om islam er et godt tiltak. Imamutdanning er han imidlertid mer skeptisk til.
Publisert: 12.10.2010 12:30
Av Claudio Castello
Et forslag fra Venstre kan åpne for akademisk profesjonsstudium for imamer på Universitetet i Oslo (UiO). Forslaget ble grundig drøftet under et åpen høring, og en fremtidig imamutdannelse ved Universitetet i Oslo (UiO) kan bli resultatet.

Velment
Generalsekretær i Islamsk Råd Norge, Shoaib Sultan, skjønner at man prøver å skape noe nytt som kan føre til større akademisk aksept for islam i Norge, men sier til utrop.no at en eventuell imamutdanning vil bli vanskelig å gjennomføre.

– Vi er veldig positive til en kunnskapsbasert islamutdanning ved UiO, men ikke positive til noen "imamutdanning". Med mindre man snakker om en "statsislam" som alle muslimer skal bli tvunget inn i, så kan jeg ikke se hvordan en slik utdanning skal kunne fungere.

Hvis studiet gjennomføres, kan det være med på å bekjempe fordommer, også i akademiske miljøer?

– Jeg tror ikke det. Når det likevel er sagt, mener jeg at det er vitkig at imamer er godt kjent med norske samfunnsforhold og behersker det norske språket. Vi i Rådet mener derfor at dette er viktig å få til.

Legitimitetsproblem
Ifølge Sultans er heller ikke studiet godt nok i forhold til godkjente standarder innenfor islamsk teologi.

– Jeg mener at dette hverken er ønskelig eller mulig å få til. Det vil også være vanskelig å få aksept og tillit i den muslimske befolkningen for en utdanning som gjennomføres av et fakultet som utdanner prester. En kan jo tenke seg scenariet om Al-Azhar-universitetet i Egypt skulle ta på seg utdanningen av koptiske prester.

Løsningen har han klar.

– Et kunnskapsbasert islamstudium vil være mulig å få en standard på, spesielt om man innleder samarbeid med ulike andre universiteter, sier han til utrop.no.

Fra https://www.utrop.no/Nyheter/Innenriks/19234
Alt innhold er opprettshavelig beskyttet. Eminol.com og Utrop.no © utrop@utrop.no