Foto: samfunnsforskning.no

Styrket diskrimineringsvern i Norge

Kjønnslikestillingsloven er modell for utvidelse av diskrimineringsvernet på andre områder, viser ny forskning.

Publisert: 11.04.2013 13:00
Av Claudio Castello

– Funnene våre viser at vernet mot diskriminering og åpningene for positiv særbehandling er styrket for mange, sier Mari Teigen (bildet), forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, ISF, til forskning.no.

– Sammenslåingen var på mange måter et vellykket grep. Man fikk samlet kompetansen på feltet, og det bidro til å harmonisere lovgivningen innenfor rammen av separate lover, legger hun til.

Økende bevvisthet
Etter hvert som lovgivningen har begynt å dekke flere diskrimineringsgrunnlag, er det også blitt økende bevissthet om at flere ulikhetsformer kan være i spill samtidig.

– Et eksempelkanvære når en eldre kvinne med utenlandsk bakgrunn urettmessig blir forbigått i en ansettelsesprosess. Er det fordi hun er kvinne, eldre eller av utenlandsk opprinnelse at hun blir diskriminert? spør Teigen.

 

 


Fra https://www.utrop.no/Nyheter/24935
Alt innhold er opprettshavelig beskyttet. Eminol.com og Utrop.no © utrop@utrop.no