Pervin (12) fra Syria og Prosper (10) fra Spania svarer helt likt når Utrop spør hva de liker å gjøre i friminuttene. "Spille fotball".
Foto: Hanna Skotheim

Tilbyr bedre norskopplæring for nyankomne

Med økt antall nyankomne til Oslo, er det flere og flere barn som tenger norsk språkopplæring i skolene. Nye rutiner skal bedre språkopplæringen og gjøre overføring til nærskole mindre strabasiøs. 

Publisert: 01.11.2017 17:00
Av Hanna Skotheim

Artikkel fra papirutgaven. For å få tilgang til denne artikkelen må du kjøpe tilgang.


Fra https://www.utrop.no/Nyheter/Innenriks/32174
Alt innhold er opprettshavelig beskyttet. Eminol.com og Utrop.no © utrop@utrop.no