F.v. Michelle Baldejera (16), Milla Perøitz (18), Lubna Manoor (13), Hirah Sadiq (16), Amalie Søndergaard (17) og Danait Tesfay (19). De møttes på X-Ray Ungdomskulturhus og ble gode venner til tross for at flere av dem har ulikt livssyn og tro.
Foto: Hanna Skotheim

Ungdom finner venner på tvers av religion

Dette til tross for at Oslo er det mest sekulariserte området i Norge. Jentegjeng bestående av en kristen, to muslimer, en humanetiker og to agnostikere, er ikke overrasket. 

Publisert: 15.11.2017 11:00
Av Hanna Skotheim

Artikkel fra papirutgaven. For å få tilgang til denne artikkelen må du kjøpe tilgang.


Fra https://www.utrop.no/Nyheter/Innenriks/32230
Alt innhold er opprettshavelig beskyttet. Eminol.com og Utrop.no © utrop@utrop.no