Nesten som familie: Norsk-irakiske Angelica Kjos (t.v) ble utsatt for grov vold, omsorgssvikt og seksuell misbruk som barn og ung med grunnlag i religiøs praksis og æreskultur. Nå kjemper hun sammen med "reservemamma" og Frp-politiker Kari Kjønaas Kjos for at andre minoritetsbarn ikke skal gå gjennom det samme.
Foto: Claudio Castello

– Sosial kontroll tok nesten livet av meg
Norsk-irakiske Angelica Kjos ble utsatt for grove fysiske, psykiske og seksuelle overgrep, sosial kontroll og til og med forsøkt drept. Nå vil hun hjelpe barna som hun kaller for "usynlige for det norske hjelpeapparatet".
Publisert: 15.01.2018 11:00
Av Claudio Castello

Artikkel fra papirutgaven. For å få tilgang til denne artikkelen må du kjøpe tilgang.


Fra https://www.utrop.no/Nyheter/Innenriks/32609
Alt innhold er opprettshavelig beskyttet. Eminol.com og Utrop.no © utrop@utrop.no