Anders Breidlid var en av foredragsholderne som var med på å markere 20-årsjubileet til for masterprogram i flerkulturell og internasjonal utdanning.
Foto: Haimanot1989

20-års jubileum for flerkulturell utdanning

I høst feiret Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) 20-årsjubileum for Masterstudiet i flerkulturell og internasjonal utdanning, skriver Khrono, nyhetsavisen for høyere utdanning og forskning.

Publisert: 20.12.2017 15:00
Av Lucy-Emilie Andersen

Høgskolen feiret anledningen ved å holde en endagskonferanse 15.november med tidligere studenter, og  inkluderte både norske og utenlandske foredragsholdere.

Masterstudiet ble opprettet 10 år etter oppstarten av u-landstudiet av daværende dekan Anders Breidlid. Bakgrunnen for det nye masterstudiet var behovet for kunnskap om forhold i det globale Sør på et høyere nivå enn grunnfag og mellomfagsnivå, altså dagens bachelor.

Initiativtaker, til det nå 20 år gamle masterprogrammet, Professor Breidlid, ledet an i endagskonferansens foredrag og snakket om sammenhengen mellom høy lese- og skriveferdighet og den skandinaviske velferdsmodellen, og hvordan økt skriveferdighet er nødvendig for en bærekraftig utvikling i det Globale Sør.

Endagskonferansen inneholdt også foredrag fra blant annet tidligere student og førsteamanuensis Ingvild Bjordal, førsteamanuensis Kristin van der Kooij, Dr. Ellen Carm, og de internasjonale gjestene: Professor Austin Cheyeka fra Zambia og Dr Robert Smith fra England.


Fra https://www.utrop.no/Nyheter/Innenriks/32697
Alt innhold er opprettshavelig beskyttet. Eminol.com og Utrop.no © utrop@utrop.no