Eirin Vesterdal Larsen (40) har arbeidet innenfor eldreomsorgen siden 2005. Hun merker at det er blitt færre sykepleiere sammenlignet med antall eldre siden den gang.
Foto: Kristian Mendoza

Sykepleiermangelen bekymrer sykepleiere

Bedre lønn og forutsigbar arbeidstid vil rekruttere flere sykepleiere. Det vil igjen gi flere ressurser i møte med de eldre, ifølge både sykepleiere og forskere.

Publisert: 26.02.2018 11:00
Av Hanna Skotheim

Artikkel fra papirutgaven. For å få tilgang til denne artikkelen må du kjøpe tilgang.


Fra https://www.utrop.no/Nyheter/Innenriks/32731
Alt innhold er opprettshavelig beskyttet. Eminol.com og Utrop.no © utrop@utrop.no