– Det er generelt utfordrende å oppklare identitetstvil, sier områdeleder i asylavdelingen i UDI, Kirsten B. Myhre.
Foto: Stephen G. Simmersholm

«Det kan være uheldig å nekte»

Jussformidlingen mener det vil få en uheldig signaleffekt dersom Gyflan blir nektet permanent oppholdstillatelse. 

Publisert: 01.03.2018 15:00
Av Hanna Skotheim

Artikkel fra papirutgaven. For å få tilgang til denne artikkelen må du kjøpe tilgang.


Fra https://www.utrop.no/Nyheter/Innenriks/32829
Alt innhold er opprettshavelig beskyttet. Eminol.com og Utrop.no © utrop@utrop.no