Alle kan nominere kandidater til årets OXLO-pris.
Foto: Wiki Commons

Nå kan du foreslå kandidat til OXLO-prisen

Fristen for å nominere kandidater til årets OXLO-pris er 31. oktober.

Publisert: 11.10.2018 12:45
Av Ram Gupta

Nå gjelder det å være kjapp! Det er bare et uker til fristen går ut for å foreslå kandidater til årets pris. 

Fristen er 31. oktober og alle kan foreslå kandidater.

Prisen tildeles en organisasjon, virksomhet eller enkeltperson som har gjort en spesiell innsats i arbeidet med å skape en romslig, inkluderende og åpen hovedstad for alle, fri for fordommer, rasisme og diskriminering.

OXLO-prisen er på kr 50 000 og deles ut av Oslos ordfører i forbindelse med FNs toleransedag 16. november. Det er Enhet for mangfold og integrering som administrerer prisen.

Les mer om prisen og hvordan du nominerer


Fra https://www.utrop.no/Nyheter/Innenriks/33929
Alt innhold er opprettshavelig beskyttet. Eminol.com og Utrop.no © utrop@utrop.no