UNHCR vil undersøke migrasjon gjennom Nord-Afrika til Europa
FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) lanserer et ettårig prosjekt for å undersøke migrasjonen gjennom nordafrikanske land til Europa og betydningen for beskyttelse av flyktninger. Prosjektet er finansiert av EU.
Publisert: 10.02.2005 09:28
Av

Nord-Afrika har de senere årene blitt et sentralt transittområde for migrasjon fra Afrika til Europa. Hvert år dør et ukjent antall mennesker som prøver å ta seg inn i Europa gjennom Nord-Afrika, mange av dem på havet.UNHCR-prosjektet har blant annet som mål å få økt kunnskap om denne type migrasjon og å sørge for bedre beskyttelse av flyktninger og asylsøkere i regionen.


Fra https://www.utrop.no/8171
Alt innhold er opprettshavelig beskyttet. Eminol.com og Utrop.no © utrop@utrop.no