Utlysning: Tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer 2022

Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser midler til prosjekter som motvirker rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Frivillige organisasjoner, tros- og livssynsamfunn samt kommuner og fylkeskommuner kan søke. Søknadsfrist er 6. desember.
1Shares

Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser midler til prosjekter som motvirker rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Frivillige organisasjoner, tros- og livssynsamfunn samt kommuner og fylkeskommuner kan søke. Søknadsfrist er 6. desember.

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for lokale, regionale og nasjonale initiativer og aktiviteter som har til hensikt å motvirke rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Tilskuddsordningen skal bidra til å fremme antirasisme, mangfold og dialog.

For 2022 har Bufdir valgt å prioritere fire områder vi ser behov for å styrke:

  • Møteplasser
  • Forebygging av rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på internett
  • Rettighetsinformasjon
  • Kartleggingsarbeid

Med denne ordningen ønsker Bufdir å legge til rette for lokalt, regionalt og nasjonalt engasjement. Søknader med nye ideer til tiltak, samarbeid og prosjekter som omhandler ulike diskrimineringsgrunnlag oppfordres spesielt til å søke.

Mer informasjon om ordningen og regelverket for 2022 dere på tilskuddsordningens nettsider:

https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Likestilling_og_inkludering/rasisme_og_diskriminering

Vi ber om at informasjon om den nye tilskuddsordningen deles i deres nettverk.