Konferanse om diskriminering av helsepersonell


photographer: Unsplash
Hvordan burde man håndtere situasjoner der pasienten er den som diskriminerer deg som helsepersonell?
86Shares

– Hva skal man gjøre når de vi vil hjelpe, ikke vil ha hjelp av “Sånne som oss”.

Helsefagpersonell, i likhet med andre yrker som innebærer møter med ulike personer fra alle arenaer i samfunnet, er spesielt utsatt for opplevelser av diskriminering på arbeidsplassen. Om du er en lege/sykepleier/psykolog o.l. med en annen religion, etnisitet, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller hudfarge enn majoriteten er det stor sjanse for at du allerede har opplevd, og kommer til å oppleve, ubehagelige situasjoner på jobb knyttet til dette.

Hvordan burde man håndtere situasjoner der pasienten er den som diskriminerer deg som helsepersonell? Hva om det er ubevisst diskriminering? Skal man da la være å ta det opp? Burde en form for forberedelse for slike situasjoner inkluderes i utdanningen til helsefagpersonell? Burde det bli gjort tiltak på arbeidsplassen, som gjør det lettere å håndtere og navigere slike situasjoner – og som hjelper å ivareta oss når vi har blitt utsatt for diskriminering?

Vi i Psykologistudenter Uten Grenser synes problemstillinger som dette er vanskelig, men også utrolig viktig. Ikke bare for de som allerede er helsepersonell, men også for den som studerer for å bli helsepersonell. I samarbeid med Rådet for Kulturkompetanse i Forebyggende arbeid (RKF) jobber vi derfor med å sette i stand en konferanse om rasistisk og LHBTIQ+ diskriminering av helsefagpersonell på arbeidsplassen! Konferansen skal inneholde mange spennende innlegg som på ulikt vis tilnærmer seg tematikken og utfordringer den medfører. Avslutningsvis skal flere av innleggsholderne samles til en paneldebatt der det vil være mulighet for spørsmål fra publikum.

Konferansen skal holdes 2. og 3. juni klokken 16-20, på Psykologisk institutt – Harald Schjelderups hus, Auditorium 4.

Organisasjonen mot offentlig diskriminering – OMOD

Helsestasjonen for kjønn- og seksualitet

Anita Tornquist

Elisabeth Gerhardsen

Ingvald Bergsagel

Med fler…

QR og lenke til facebook arrangementet er her:

https://fb.me/e/1VsQ63yJt