Flere flyktninger trenger tak over hodet. Har du en bolig å leie ut?


Foto: Christine Thune./ Oslo kommune
I år skal Bydel St. Hanshaugen bosette 160 flyktninger. Mange er er fra Ukraina. Nå trenger vi hjelp til å gi dem et godt sted å bo. Kan du eller noen du kjenner hjelpe oss?
4Shares

Å bidra til å skaffe bolig til en flykning betyr mye mer enn en leieinntekt. Ved å leie ut gir du viktig hjelp til enkeltpersoner og familier, og bidrar til å løse en viktig samfunnsoppgave. Målet er at voksne flyktninger raskt skal starte opp i introduksjonsprogrammet på NAV og bli godt integrert.

Vi ønsker kontakt med profesjonelle utleiere og privatpersoner, og trenger leiligheter til både enslige og barnefamilier.

For å leie ut til oss må dette være på plass:

  • separat enhet
  • standard leiekontrakt etter husleielovens bestemmelser
  • mulighet for langtidsleie – minimum 1 år
  • godtar garanti for depositum 3-6 mnd iht avtale, NAV-garanti
  • boligen må være godkjent som varig oppholdsrom av Plan- og bygningsetaten

Øvrig informasjon

  • Leieavtalen er mellom deg som utleier og leietaker
  • Bydelen formidler kontakten utleier og leietaker og bistår i prosessen
  • Den som leier ut får en kontaktperson som følger opp leietaker etter behov gjennom hele leieforholdet.

Lurer du på noe – har bolig til leie eller kjenner du noen som har?

Kontakt boligkontoret i Bydel St. Hanshaugen:
[email protected]

Les mer på kommunens webside om utleie av boliger til flyktninger