ANNONSØRINNHOLD

Skylder du mye i forbrukslån eller kredittkort? Søk refinansiering

Slik kan du ta opp lån.
Foto: Flickr
Den private gjelden i Norge fortsetter å vokse, og mange har dobbelt så mye i gjeld som inntekt. Men det er også ting som tyder på at flere forbrukere kan være i ferd med å slå på bremsene.
0Shares

Statistisk Sentralbyrå (SSB) slapp i desember tall som viste at den årlige gjeldsveksten blant nordmenn havnet på 5,6 prosent. Ved utgangen av tredje kvartal i 2018 hadde norske husholdninger en samlet gjeld på 3.634 milliarder kroner. Gjeldsraten, som beskriver hvor mye gjeld nordmenn har sett i forhold til disponibel inntekt, var på 245,8 prosent.

Men i november skjedde noe som ikke har hendt på 22 år. Da falt gjeldsveksten til 5,4 prosent. Man må helt tilbake til desember 1996 for å finne en like lav økning i husstandenes gjeld.

Lån uten sikkerhet øker

Nordmenn har usikret gjeld for 111 milliarder kroner. Forbrukslån og utestående gjeld på kredittkort er typiske eksempler på usikret gjeld. Her var gjeldsveksten på 10,5 prosent fra september 2017 til september 2018. Usikrede lån utgjør 3 prosent av den totale gjeldsbeholdningen på private hender. Men hele 14 prosent av alle gjeldsrenter som betales i Norge går til å dekke rentekostnadene på slike lån.

For de som har høye lån tilknyttet forbrukslån og kredittkort kan det være lurt å få refinansiert lånene. Det gjelder spesielt i de tilfeller hvor du betaler et effektivt rentenivå over 15%. Refinansiering av lån uten sikkerhet er en metode mange velger for å lette på gjeldsbyrden sin. Her er det viktig at du har god oversikt over lånene du skylder, for hvis ikke kan banken sette seg på bakbeina.

Strengere regler

Den store økningen i forbruksgjeld har skapt bekymring hos myndighetene. Finanstilsynet forsøkte å innføre strengere retningslinjer i 2017, men oppdaget at flere utlånere valgte å ignorere forslagene til innskjerping. Derfor har tilsynet fått regjeringen med på at retningslinjene skal gjøres om til regler.

Dette er noen av de nye reglene:

  • Forbrukslån skal ikke ha lenger løpetid enn fem år.
  • Bankene skal regne på om lånesøkeren er i stand til å håndtere en renteheving på 5 prosent.

Økningen i forbrukslån er også omtalt i den nye regjeringsplattformen som Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti la frem etter 14 dagers forhandlinger på Granavolden Gjæstgiveri. De fire regjeringspartiene er enige om å vurdere hvorvidt det bør innføres en øvre grense for effektive renter på usikrede forbrukslån.

Videre melder regjeringen at den også vil vurdere om det skal bli enda vanskeligere å få tillatelse til å dele ut slike lån.

Eksempelkostnad på lån: Lån kr 65.000 med 5 års nedbetaling: 19,56% effektiv rente. Kostnader & Gebyrer 34.031 kroner. Totalt å betale tilbake: 99.031 kroner.