Om Utrop

Ansvarlig redaktør:
Majoran Vivekananthan, majoran(a)utrop.no
+47 95 158 758

Redaktør:
Are Vogt Moum , are(a)utrop.no

Besøks- og postadresse:
Storgata 39, 5. etg. 

Generelle henvendelser: 
+47 22 04 14 60/61, are(a)utrop.no

Kundeservice abonnement:
+47 67 21 12 32, [email protected]

Journalister:
Claudio Castello, claudio(a)utrop.no
Kristian Mendoza, kristian(a)utrop.no
Xueqi Pang xueqi(a)utrop.no

Annonse
annonse(a)utrop.no

Abonnement, oppsigelse og faktura må sendes per mail:
abonnement(a)utrop.no, Kundeservice 67 21 12 32 

Utrop er Norges første flerkulturelle nettportal, avis og TV. Utrop er en ikke-partipolitisk og religiøst uavhengig avis. Vi arbeider i tråd med Redaktør Plakaten og Vær Varsom Plakaten, som er utarbeidet av Pressens Faglige Utvalg (PFU). Vi følger Tekstreklame Plakaten som gir etiske retningslinjer om bruk av tekstreklame.