Egypt – volden går utover muslimske minoriteter

Her blir Hassan Shehata, en egyptisk lærd som konverterte til sjia fra sunni-retningen mishandlet av en mobb utenfor hjemmet sitt. Shehata ble så grovt mishandlet at livet sto ikke til å redde.
Foto: Skjermdump/elbadil.tv
Hassan Shehata, en velkjent lærd, ble tidligere i sommer myrdet av wahhabi-ekstremister. Mordet kan være starten på en ny konflikt mellom de to store islamske retninger i Egypt, mener norsk-egypter (Advarsel: sterke bilder i saken!).

Shehata (bildet) var en omstridt sentral skikkelse når det gjelder sjia-muslimer i Egypt. Han konverterte nemlig fra sunni-retningen, noe som ikke sees på med blide øyne av mange.

Urolighetene og volden i landet i kjølvannet av protestene, rammer ikke bare minoriteter som de koptisk kristne, men også mindretallsretninger blant egyptiske muslimer. 23. juni endte interreligiøse motsetninger i landsbyen Zawyat Abu Muslim med opptil fire drepte.

Handler om politikk
Utrop har snakket med Basel Kadem som er norsk-egypter og sterkt engasjert i det som foregår i hjemlandet. Ifølge ham skal gruppen på rundt 5000 ekstreme salafister og wahhabi-ekstremister gått til angrep på sjia-muslimer i landsbyen som feiret fødselsdagen til en av deres hellige imamer.

– Hva tror du er skylden til denne interreligiøse volden?

– Jeg mener at hovedårsaken er en eldgammel konflikt som har sitt opphav i splittelsen mellom de to gruppene; menneskene som utøver denne volden følger sunni-islam, og de driver med denne volden i religionens navn mot shia-muslimer fordi de anser dem som vantro mennesker som fortjener å mishandles og drepes. Denne volden og undertrykkelsen som sunni-muslimer har drevet mot sjia-muslimer har vart i over 1400 år, og er ingen ny sak. Det er bare å lese historie.

Oppfordres til å hate sjiaer
– Er sjia og sunni-konflikten like ille i Egypt som i Irak?

–  Det er vanskelig å si. Personlig mener jeg at denne konflikten begynner å spre seg utover den islamske verden. Konflikten mellom sunni og sjia er noe som har blitt helt klart og tydelig for alle i dag. Nylig begynte denne konflikten å “blomstre” i Irak, deretter i Syria, så Bahrain, så Saudi-Arabia, så Egypt. Når det gjelder Egypt så mener jeg at situasjonen kan utvikle seg til å bli verre enn det den var i Irak. Hvorfor? Fordi på den ene siden så er det veldig mange egyptiske sunni-muslimer som konverterer over til sjia-islam. I tillegg så var Hassan Shehata en sentral person når det gjelder konvertering fra sunni til sjia i Egypt. På den andre siden så vokser også salafi/wahabi-grenen drastisk blant “sunni-muslimer” i Egypt, og moderate sunni-muslimer blir oppfordret og motivert til å hate shia-muslimer og dermed utøve vold/mishandling/drap på shia-muslimer. Personlig mener jeg at det holder på å bli en gigantisk polarisering mellom de to gruppene, og det kan ende opp i store borgerkriger som sprer seg utover regionen – ikke bare i Egypt.

Ingen løsning i sikte
– Tror du at regjeringen kan komme med en løsning på situasjonen?

– Personlig ser jeg ikke at regjeringen kan komme med en løsning på situasjonen fordi regjeringen ikke er nøytral. Regjeringen er tilhenger av samme retning/gren som menneskene som utøvde volden mot Hassan Shehata og shia-muslimene med han. Dessuten, når Hassan Shehata og de som ble rammet ba politiet om hjelp, så nektet politiet å hjelpe. Dette forteller mye om hva slags holdning staten har til shia-muslimene. Personlig mener jeg at drapet på Hassan Shehata er noe som regjeringen i Egypt er 100 prosent tilfreds med, ellers hadde de ikke holdt seg stille mot hva som rammet han og hans nære venner.

Overdramatisering
Knut S. Vikør, professor i Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen, og islamekspert, mener på sin side at Kadem overdramtiserer.

Sjia-minoriteten i Egypt er egentlig ubetydelig liten, trolig på noen få tusen, mot ca. 70 millioner sunni-muslimer. 

Ifølge Vikør har han imidlertid rett i at dette er blitt en synlig konflikt med en økende undertrykking siste året.

Både liberale og islamister brukar shiaene som syndebukker, og det kom også en reservasjon mot de i den nye grunnloven. Angrepene på shia-forsamlingen i sommer med drapet på denne kjente lærde og tre andre er også mye omtalt. Det er også rett at det var salafister (de mest konservative islamistene) som mest trolig stod bak.

Handler om nasjonalfølelse
Vikør sier dette henger sammen med en patriotisk og nasjonalistisk stemning som for tiden hersker i Egypt.

– Sjiaene, som for det meste kommer fra Libanon og Irak om de er arabere, er “utlendinger”, eller blir stemplet som det. Igjen henger dette også sammen med konfliktene i Syria og Gulfen, hvor stormaktskonflikten mellom Saudi-Arabia og Iran gis en religiøst-sekterisk innfallsvinkel. Vi ser dette også i Syria, der regimet stemples som “sjia”, mens opprørerne er i stor grad sunnier.

Videoen her viser opptøyene i Zawyat Abu Muslim. (Advarsel: meget sterke bilder!).