Kontaktinformasjon

Utrop er Norges første og eneste flerkulturelle nettportal, avis og TV.

Utrop AS
Org nr 986 774 300
Storgata 39
0182 Oslo
E-post: utrop(a)utrop.no

Ansvarlig redaktør:
Majoran Vivekananthan
majoran(a)utrop.no

Kontakt redaksjonen
22041460
redaksjonen(a)utrop.no Debatt sendes til:
debatt(a)utrop.no

Journalister
Claudio Castello
claudio(a)utrop.no

Mariel Nwosu
mariel(a)utrop.no

Vil du være med i Utrop-teamet?
Tegne, skrive eller hjelpe oss på andre måter? Send oss et ord på: majoran(a)utrop.no

Kundeservice abonnement:
Utrops abonnement håndteres av Mediaconnect.

Oppsigelse og spørsmål om faktura sendes per mail til [email protected]
Kundeservice kontaktes på 23 33 91 00.


Abonnementet løper til det sies opp. Vi refunderer ikke ved oppsigelse. Prisendringer forhåndsvarsles gjennom annonse i Utrop. Den nye prisen gjøres gjeldende også for abonnement som før prisendringen er forskuddsbetalt etter tidligere pris.

Salgs- og markedskoordinator:
Ola Gjethammer ola(a)utrop.no +479924 8429