Kontaktinformasjon

Utrop er Norges første og eneste flerkulturelle nettportal, avis og TV. Adresse, telefonnummer og e-postadresse til medarbeidere i Utrop

Ansvarlig redaktør:
Majoran Vivekananthan
majoran(a)utrop.no
+47 95 158 758

Tlf redaksjonen:
+47 22 04 14 61

Postadresse:
Storgata 39
0182 Oslo
Norge/Norway

Besøksadresse:
Storgata 39, 5. etg (L).

Annonse:
annonse(a)utrop.no

Debattredaktør:
Kim Ericsson
kim(a)utrop.no

Journalister:
Claudio Castello
claudio(a)utrop.no

Eva Holte
[email protected]

Kristian Mendoza
kristian(a)utrop.no

Vil du være med i Utrop-teamet?
Tegne, skrive eller hjelpe oss på andre måter? Send oss et ord på: majoran(a)utrop.no

Kundeservice abonnement:
Utrops abonnement håndteres av Mediaconnect. Oppsigelse og spørsmål om faktura sendes per mail til [email protected]
Kundeservice kontaktes på 23 33 91 00. Abonnementet løper til det sies opp. Vi refunderer ikke ved oppsigelse. Prisendringer forhåndsvarsles gjennom annonse i Utrop. Den nye prisen gjøres gjeldende også for abonnement som før prisendringen er forskuddsbetalt etter tidligere pris.

Salgs- og markedskoordinator:
Ola Gjethammer ola(a)utrop.no +479924 8429