Løgner om HRS fra Islam Net

0
«Vegar Jørgenstuen angriper de som vil forsvare friheten», skriver Trond Ellingsen i dette innlegget. 

Sannheten vil seire i Lillesand

0
Rasistisk vold mot søstrene mine er blitt ignorert av mange instanser. Det skal ikke få fortsette, skriver Presilya Bt Mbambi i dette innlegget.

Statsstøtte til HRS lar seg ikke forene med Handlingsplan mot diskriminering

0
Statsstøtte til HRS har ingen plass i et samfunn som hevder at det jobbes aktivt mot diskriminering, skriver Vegar Jørgenstuen i dette innlegget. 

Utrops utgave 02 – 2021 er ute nå!

0
– Et angrep på alle kunstnere

Vi må gjere meir for unge  i utanforskap

0
Ungdom som fell utanfor, er ei stor samfunnsutfordring vi har i Noreg i dag. Ei undersøking viser at vaksne ikkje har kunnskap, skriv Aleksandra Markovic i dette innlegget. 

Innvandringsfri valgkamp?

0
Kristelig Folkeparti og Venstre skyr innvandringstemaet som pesten, fordi de er ansvarlige for en politikk som de egentlig ikke kan stå for, skriver Aslak Bonde i dette innlegget.

Vår tids konsentrasjonsleirer befinner seg ved Europas yttergrense

0
75 år etter okkupasjonens slutt tillates at vårt offentlige rom benyttes til å fremme hat som vilkårlig rammer uskyldige mennesker, skriver lise Embla Scheele i dette innlegget.

Yemane – mannen vi sviktet

0
For fem år siden døde en utmattet mann etter 25 år på asylmottak. Vi bør hedre hans minne ved å si fra om urett, skriver Trude Hellesø i dette innlegget. 

Hva betyr «ta vare på deg selv»?

Den energien du får når du gjøre noe du liker, kan du bruke i familien din, skriver Nedre Romerike familievernkontor i dette innlegget. 

Utrops utgave 01 – 2021 er ute nå!

0
Kan få tidenes mest flerkulturelle Storting