Den absolutte skjønnheten

Den ekte skjønnheten har sitt utspring i menneskers særegenheter, ikke i trender, skriver Valerie Maigret Berger. 

– Det bor spøkelser i doktrinene vi er satt til å følge

0
Filosofen Max Stirner avviste doktriner, og ønsket fokus på «det egoistiske» Stirner var ekstrem, men tankene hans kan kanskje hjelpe oss i kampen mot rasisme, skriver Torvald Therkildsen. 

EU må skifte kurs før en ny flyktningkrise

0
Koronaepidemien kan føre til en ny flyktningrise. Vi har sett hvor galt EUs flyktningstrategi gikk forrige gang – denne gangen må EU ta ansvar, skriver Frankie Rød.

Bufdir går glipp av viktig mangfoldskompetanse

Adopterte sitter på verdifulle ressurser i arbeidet med å skape trygge forhold for adoptivbarn, skriver Diana Patricia Fynbo og Christina Violeta Thrane Storsve.

Utrops utgave 29 – 2020 er ute nå!

0
MDG i Kristiansand vil at politiet skal få gripe inn mot nazisymboler

Partiene vil helst slippe splittende rasismedebatt – og de har et poeng

0
Debatten om antirasismens virkemidler splitter velgerne der det gjør mest vondt for partiene. Det vanskeliggjør de viktige kompromissene i politikken, skriver Aslak Bonde.

«Lekanger overforenkler strukturell rasisme» 

0
Metadebatter om at antirasister knebler ytringsfriheten er en avledning fra arbeidet mot rasisme, skriver Hatem Ben Mansour.

Norsk antirasisme før og nå: En kollektiv bevegelse med unike stemmer 

0
Norgeshistoriens antirasister har ikke vært en homogen gruppe, og har hatt ulike utgangspunkter for sitt arbeid, skriver Michelle A. Tisdel.

Ikke-hvite settes opp mot hverandre i antirasismens navn

0
Ikke-hvite med feil meninger settes opp mot andre ikke-hvite i debatten om antirasisme. Det viktigste bør være meningene vi bringer til torgs,, skriver Andrés Lekanger.

Utrops utgave 28 – 2020 er ute nå!

0
Norsklærere går imot skjerpede språkkrav til statsborgerskap