Bufdir tar ansvar

Bufdir kartlegger nå hvilke behov adoptivforeldre har for veiledning og støtte etter en adopsjon, og søker kunnskap om hvorvidt adoptivfamilier har et «adopsjonsspesifikt» behov, skriver Ingvild Aleksandersen og Kristin Ugstad Steinrem.

– Vi hjelper bare hvis de andre starter før oss

0
Andre europeiske land skal bestemme om Norge skal hente ut flyktninger fra leirene på de greske øyer. Mindre prinsipiell er det ikke mulig å være, skriver Aslak Bonde.

Det vi skjønner

0
Jeg brenner for at vi skal havne på det stedet der vi fortsatt har en frigjørende velferdsstat, et Norge med små forskjeller og store muligheter, skriver Masud Gharahkhani.

Norge bør hente 750 flyktninger fra Hellas

0
Norge bør snarest hente ut sårbare barn og familier fra greske flyktningleire, og disse må komme i tillegg til kvoteflyktningene Norge har vedtatt og ta imot i 2020, skriver Anders Sørlien.

EU-medlemskap ingen forutsetning for å samarbeide med andre land

0
Å reforhandle avtalen vi har med EU i dag kan gi oss en ny avtale som går på handel, og som er mindre politisk, skriver Frankie Rød.

Sosiale medier er modne for nye og kreative filterverktøy

0
Både sensur og total ytringsfrihet er problematisk. Aktører innen sosiale medier bør bruke teknologien til å utvikle nye og tidsriktige filterverktøy, skriver Torvald Therkildsen.

– Vi er ikke nødt til å si ja til hatefulle ytringer i biblioteket

0
Hatytringer i seg selv innskrenker ytringsfriheten ved å skremme folk fra å delta i samfunnsdebatten, skriver Toril Høimyr i sitt svar til biblioteksjefene.

Utrops utgave 20 – 2020 er ute nå!

0
Ingen forpliktelser om tidspunkt og antall i Moria-løsning

Biblioteksjefen som vaktmester

0
Det ligger en styrke i at biblioteket er en uformell møteplass med stor bredde. «Jeg lar meg gjerne veilede, men innenfor lovens rammer», skriver Knut Skansen i sitt svar til OsloMet-professor Ragnar Audunson. 

Medienes slurv med begreper hjelper ikke på tilliten til Folkehelseinstituttet

– Hvorfor er landet jeg er født i viktig for smittesporing? Jeg blir heller ikke overbevist om viktigheten av dette når mediene ikke skiller mellom definisjonene «fødeland» og «landbakgrunn», skriver Patji Alnæs-Katjavivi.