«We can’t breathe» – antirasisme og borgerrettigheter i Norge

0
Også Norge har en rik borgerrettighetshistorie. Innvandrere har spilt viktige roller i denne, og det er viktig å dvele ved hvordan den bevares for ettertiden, skriver Michelle Tisdel.

Øynene er sjelens speil

I mange arabiske land vies menneskers øyne stor oppmerksomhet. Øynenes språk tas i større grad alvorlig, og dette kan med fordel overføres til kommunikasjon i Norge også, skriver Valerie Maigret Berger.

En smakløs politisk kamp fra Høyre

0
Å få dyrke familieliv er nedfelt i menneskerettighetene. Det later ikke til å bekymre Høyre nevneverdig, skriver Walaa Abuelmagd.

Høyre tyner menneskerettighetene

0
Høyre vil med sitt innvandringsforslag presse grunnleggende menneskerettigheter som rett til familieliv til det ytterste, skriver Ann-Magrit Austenå. 

Tar myndighetene hensyn til kjønnsbalanse i innvandringspolitikken?

0
Når thailandske kvinner får oftere innvilget opphold enn nigerianske menn, ligger det kanskje klare uoffisielle samfunnspolitiske føringer bak.

Ytringsfrihet skal ikke være en unnskyldning for muslimhat

0
Ord former holdninger. Særlig når de kommer fra ledende politikere. Ord kan også forme handlinger, skriver Sarah Zahid.

«Politiet svarte meg med en tom konvolutt»

– Jeg utsettes for skremming og trakassering fra de som skal beskytte borgerne, og det gir grobunn for kronisk redsel. Det har jeg ikke fortjent, skriver anonym med familiebakgrunn fra Afrika.

Vi trenger dugnad mot rasisme: Tre tiltak mot rasistisk pandemi

0
Etter én måned med avsporinger er det på tide med tre tiltak i en nasjonal dugnad mot pandemisk rasisme. Nulltoleranse for rasistiske ytringer, nå, skriver Dag Herbjørnsrud.

Æresvold og negativ sosial kontroll: begrepsbruk i offentlige oppdrag 

0
Står myndighetene, i sine bestrebelser på å hjelpe enkeltindivider som lider i vanskelige familier, i fare for å ødelegge et kollektiv som kunne bli en støtte for dem senere?, spør Ada Engebrigtsen.

Skammer meg over å ikke være glad pappa

Det kan bety mye for partneren at dere gir hverandre små friminutt, skriver Nedre Romerika Familevernkontor, og påpeker at tristhet hos nye foreldre er et veldig vanlig fenomen.