Kjerringer mot strømmen?

0
Fortjener Mullah Krekar, Amir Payan og Iffit Qureshi pris for ytringsfriheten? Spørsmålet er vesentlig å stille.

Oslo må ta ansvar for bosetting av flyktninger

Norge skal som et av verdens rikeste land ta et større ansvar for å ta i mot flyktninger og asylsøkere, slik Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti nasjonalt appellerer om. Det skriver Ivar Johansen, bystyremedlem for SV.

India oppfører seg urimelig og uverdig

Terrorangrepet i India har igjen åpnet et sorgens kapittel. Journalist i Utrop Saroj Chumber skriver en tankevekkende og nyansert artikkel om terroraksjonen i India i en kommentar i Utrop, men etter min mening mangler likevel en viktig del i bildet.

1000 årsverk ut av Norge?

0
MUF'erne som har fått retten til å bli i 2005, må ikke fratas denne retten nå. Det vil stride mot grunnleggende rettsikkerhetsprinsipper, skriver SVs Gülay Kutal (bildet).

Ikke urimelig mot Sara Azmeh Rasmussen

0
Jeg gått rundt og tenkt mye de siste dagene. Jeg har gått over sitatet mitt i Utrop igjen og igjen for å forsikre meg om at jeg ikke sa noe urimelig og noe jeg ikke kan stå inne for da jeg ble bedt om å kommentere mitt forhold til Sara Azmeh Rasmussen.

Sara Azmeh Rasmussen sparker nedover

Sara Azmeh Rasmussen går på VG nett og i Utrop hardt ut mot nettverksgruppa for homofile med innvandrerbakgrunn, Skeiv verden.

Revurder Schengen-avtalen

Den europeiske unionen har nylig vedtatt nye regler for asylpolitikken, det såkalte returdirektivet som gjøre det vanskeligere å slippe inn og lettere å kaste ut dem som har fått avslag på sin søknad. Gjennom Schengen-avtalen har Norge forpliktet seg til å følge en del av EUs felles asylpolitikk. Stian Nicolajsen, Generalsekretær i Ungdom mot EU mener tida er kommet for å revurdere Schengen-avtalen.

Aftenposten misforstår

Aftenposten misforstår når det på lederplass sist lørdag hevdes at barn av asylsøkere ikke får komme til Norge fordi foreldrene tjener for lite.

Norske barn må gå i norsk skole

0
Hvert år opplever vi at norske barn ikke møter ved skolestart. Antall barn som uteblir er blitt langt færre en tidligere, men fortsatt er de altfor mange. Disse barna er norske, de har sin oppvekst og sin fremtid knyttet til Norge. Da er det eneste riktige at de går på norsk skole, tilegner seg norsk språk og blir en integrert del av det samfunnet de er borgere av.

Snylteren Trygve Hegnar

-Trygve Hegnar støtter opp under rasistisk hets, skriver innsenderen av dette debattinnlegget.