– Chiya Qadri har nå blir han satt i en svært usikker og truende situasjon, og mye tyder på at norske myndigheter ikke tar til seg alvoret.
Foto: Privat
Norske myndigheter mangler kunnskap om hva asylsøkere møter etter deportering. Blir Qadri deportert, kan han bli fengslet, skriver Aram Azari.

Et aktivt medlem av PDKI (Kurdistans demokratiske parti i Iran), som har bodd i Norge i over 12 år, er under stort press fra norske myndigheter ettersom han risikerer å bli deportert til Iran. Navnet hans er Chiya Qadri. 30. juli møtte politiet opp på morens bosted og spurte etter Chiya. 

Risikerer forfølgelse og fengsling

Chiya Qadri risikerer å bli deportert til Iran, et land han ikke har tilbragt en eneste dag i. Chiya ble født 27. Juli 1991 i en av PDKI sine baser i Nord-Irak. Dette betyr at den eneste formen av identifikasjon som finnes er hans dokumenter fra PDKI. Chiya har verken pass eller andre dokumenter som tyder på at han er født eller har bodd i Iran. 

Chiya Qadri risikerer å bli deportert til Iran, et land hvor han ikke har tilbragt en eneste dag 

Det politiske partiet PDKI har fordømt det iranske regimet og deres brudd på menneskerettigheter. Det vil si at Chiya, som er et aktivt medlem i partiet, risikerer forfølgelse og fengsling hvis han blir deportert til Iran. I de siste årene har PDKI-medlemmer som har bodd i Europa blitt deportert til Iran. Fengsling har ofte vært konsekvensen av dette. 

Asylsøkere risikerer verre skjebne enn det de flyktet fra

Chiya har bodd i Norge i 12 år uten å få oppholdstillatelse, noe hans familiemedlemmer har oppnådd for flere år siden. Nå blir han satt i en svært usikker og truende situasjon. Konsekvensene av at Chiya blir deportert til Iran er noe de norske myndighetene demonstrerer uvitenhet rundt. Dette er svært kritikkverdig og viser at asylsøkere som flykter til Norge kan ende opp i en enda verre situasjon enn den de flyktet fra.