– Dialog med alle trossamfunn er avgjørende

0
Trossamfunn må forplikte seg til aktivt brobyggingsarbeid, skriver Kari Henriksen.

Den absolutte skjønnheten

0
Den ekte skjønnheten har sitt utspring i menneskers særegenheter, ikke i trender, skriver Valerie Maigret Berger. 

– Det bor spøkelser i doktrinene vi er satt til å følge

0
Filosofen Max Stirner avviste doktriner, og ønsket fokus på «det egoistiske» Stirner var ekstrem, men tankene hans kan kanskje hjelpe oss i kampen mot rasisme, skriver Torvald Therkildsen. 

EU må skifte kurs før en ny flyktningkrise

0
Koronaepidemien kan føre til en ny flyktningrise. Vi har sett hvor galt EUs flyktningstrategi gikk forrige gang – denne gangen må EU ta ansvar, skriver Frankie Rød.
corona, world, mask

Koronainformasjon på mange språk

0
Enhet for mangfold og integrering (EMI) har i sommer gitt ut informasjon om koronaviruset på en rekke forskjellige språk.

Polakker fikk ikke stemt: Posten beklager feil

0
12. juli ble den polske presidenten Andrzej Duda så vidt gjenvalgt. Men mange polakker i Norge fikk ikke stemme. – Svikt i distribusjonen, sier Posten.

Bufdir går glipp av viktig mangfoldskompetanse

Adopterte sitter på verdifulle ressurser i arbeidet med å skape trygge forhold for adoptivbarn, skriver Diana Patricia Fynbo og Christina Violeta Thrane Storsve.

Ukraina: Faktasjekkere mreded bånd til høyreekstremister?

0
Flere har begynt å stille spørsmålstegn ved den ukrainske faktasjekkersiden Stopfake etter avsløringer om forbindelser mellom ledende aktører og den høyreekstreme organisasjonen C14.

Kjønnsrevolusjon blant innvandrerbarna

0
Flere kvinner enn menn tar høyere utdanning, og kvinnene er nesten like mye representert i arbeidslivet som mennene, viser en rapport fra Institutt for samfunnsforskning.

Mener amerikansk kristenhet er formet av rasisme

0
Den amerikanske forskeren Robert Jones hevder i ny bok at rasistisk teologi er dypt integrert i DNAet til hvite kristne kirker i USA.