Utenlandske spesialister – i praksis et b-lag i arbeidslivet

0
Det er underlig at vi i Norge henter inn spesialister som vi trenger fra andre land, men ikke gir dem de samme rettighetene og godene som andre arbeidstakere, skriver Assad Nasir.

Muslimer har stødige rutiner rundt Ramadan og helse

0
Helserådene fra en professor ved Universitetet i Oslo til fastende muslimer er en smule overflødige. – Muslimer har kan uansett ikke faste dersom det kan føre til helseskade, skriver Shaista Basit.

Siden årtusenskiftet har kulturkamp vunnet terreng

0
Kosmopolittene er i identitetskrise. Løsningen er: Få liberale til å skifte mening uten å erkjenne det!

– Kunnskap er veien til integrering

0
En iransk flyktningfamilies foredrag på en barneskole i Orkdal var integreringsminister Guri Melbys første møte med en annen kultur.

Foreldres kritikk av hverandre i sosiale medier er ugreit

Det er greit at du som forelder ikke ønsker å sende barnet ditt i skole eller barnehage, eller at du ønsker det, men jeg reagerer på at foreldre henger ut hverandre i sosiale medier, skriver Amélevi Hounou Rathleff.

Majoritetsorganisasjoner så vidt i gang med infotiltak for innvandrere

0
En ringerunde fra Utrop viser at organisasjoner som fikk 6,6 millioner til korona-informasjon overfor innvandrere såvidt er i gang med arbeidet. Innvandrernes egne initiativer har derimot allerede blitt gjennomført med stor suksess. Koronasmitten har nemlig gått ned blant innvandrere.
child, protection, umbrella

– Det er Helgheim og Listhaug som ikke tar ansvar

0
FrP fremstiller det som uansvarlig å ta ansvar for barn som trenger hjelp i en ekstra tøff tid – det er nettopp dette som er en uansvarlig holdning, skriver Malin Ali.

Facebook tar grep for å hindre spredning av feilinformasjon

0
Facebook vil ikke lenger hjelpe annonsører med å finne fram til dem som er ute etter konspirasjonsteorier eller såkalt alternative fakta.

Problemene har sitt opphav i de religiøse tekstene

0
For den tolkningen av islam som Linda Noor og andre moderate muslimer gjør seg til talskvinner og -menn for, finnes knapt i et eneste land der islam er den dominerende kraften i samfunn og styresett, skriver Hans-Petter Halvorsen i dette innlegget.

Saudi-Arabia avskaffer dødsstraff for mindreårige

0
Saudi-Arabias kong Salman har beordret å avskaffe dødsstraff for mindreårige kriminelle, ifølge en saudiarabisk tjenestemann.