– De utenlandske spesialistene og fagpersonene bidrar med viktig kompetanse de norske bedriftene trenger.
Foto: Pixabay
Det er underlig at vi i Norge henter inn spesialister som vi trenger fra andre land, men ikke gir dem de samme rettighetene og godene som andre arbeidstakere, skriver Assad Nasir.
58Shares

Koronakrisen får alvorlige konsekvenser for mange. Tusener har blitt permittert, flere hundre bedrifter har gått konkurs. Vi er i en dyp økonomisk krise som mange vil kjenne på lommeboka den kommende tiden. Men vi i Norge er, sammenlignet med andre land, godt rustet til å komme oss gjennom økonomisk vanskelige tider. Samtidig viser det seg at velferdssystemet vårt har åpenbare svakheter.

Utenlandske spesialister bør ha samme rettigheter som andre

NRK kunne onsdag 22. april fortelle om Maria Florencia Becherini som bor og jobber i Norge som spesialist. Hun har en kompetanse vi trenger, og har derfor en arbeidstillatelse som spesialist. Men hun har ikke samme rettigheter som andre arbeidstakere fordi hun har en begrenset oppholdstillatelse knyttet til akkurat den jobben hun har. I følge NRK er det 12 640 utlendinger som har samme type opphold i Norge.

Det fremstår som smått underlig at vi i Norge henter inn spesialister som vi åpenbart trenger fra andre land, men ikke gir dem de samme rettighetene og godene som andre arbeidstakere.

De utenlandske spesialistene og fagpersonene bidrar med viktig kompetanse de norske bedriftene trenger

De utenlandske spesialistene og fagpersonene bidrar med viktig kompetanse de norske bedriftene trenger. De bidrar med å skape verdier for alle oss andre, og de betaler skatt til Norge, som alle oss andre. Derfor bør de også ha de samme rettighetene som alle oss andre. Den spesielle situasjonen vi er i nå avslører hull i sikkerhetsnettet velferdsstaten skal være for folk flest. Når vi nå ser at det er svakheter ved regelverket og ordningene, må disse utbedres, og det må skje raskt.

Permitterte utenlandske spesialister uten dagpenger

Men vi ser kanskje også noe ved den norske tenkemåten her, i alle fall slik man kanskje har tenkt da man utformet reglene. Vi kan benytte oss av utlendingers fagkompetanse som spesialister, men når det ikke lenger er bruk for dem, trenger vi ikke å gi noe tilbake. Jeg sier ikke at slik er det, men slik kan det oppfattes. Vi kan ikke ha et arbeidsliv med ulike sett regler for ulike arbeidsfolk.

Jeg tviler ikke på at regjeringen og stortinget jobber hardt for å hjelpe folk og bedrifter. I mars, da det meste ble stengt i Norge, kom også krisepakkene til næringslivet relativt raskt. Om de med oppholds- og arbeidstillatelse som spesialister som er permitterte sier regjeringen at de skal se på det. Men det hjelper ikke den enkelte noe særlig at regjeringen ser på det, når man som permittert ikke har rett på dagpenger. I disse tider kan det også være vanskelig å reise tilbake til hjemlandet sitt. Det vil være liten trøst at regjeringen ser på eller vurderer saken. Her må man legge forslag på bordet og gjøre vedtak i Stortinget. Hvis ikke har vi i praksis et A-lag og et B-lag i det norske arbeidslivet.