Kosmopolitisk etikk: vårt krysskulturelle ansvar

0
I møte med vår tids komplekse virkelighet, det nødvendig å nyansere og videreutvikle vår forståelse av kosmopolitisme. skriver Julie Lillelien Porter i dette innlegget.

EUs tre nye måter å holde afrikanske migranter ute

Stadig tøffere tiltak mot innvandring fører til mer brutalitet og diskriminering, men mislykkes i å stoppe strømmen av migranter fra Afrika, skriver to eksperter på området i dette innlegget.

Utflytting: Den skjulte faktoren bak fremveksten av det radikale høyre i Europa

Utflytting er med å forklare både høyrepopulismens vekst og innvandringsmotstand i områder der innvandrerbefolkningen er minst, mener forskere ved to av USAs mest prestisjetunge universiteter.

Dyster rekord og vårt medmenneskelige ansvar

0
Om hjerteskjærende bilder fra krig og konflikt gjør at du må snu deg vekk, om klumpen i magen blir for stor og du ikke vet hvordan du skal forholde deg til det du ser, er det et signal om at du som verdensborger og medmenneske har et ansvar.

Vi må tenke nytt om arbeidsinkludering

Arbeidsinkludering av migranter og flyktninger er ikke bare nødvendig for å møte Norges umiddelbare ressursbehov innen enkelte sektorer; det er også en investering i landets langsiktige sosiale og økonomiske bærekraft.

Familieinnvandring for dei rike?

0
Vi i Jussbuss ser ofte at flyktningar ikkje får ein reell sjanse til å få familien sin til Noreg, grunna høge søknadsgebyr, inntektskrav og strenge fristar.

Palestinaaktivister fortjener en unnskyldning

0
Når Utenriksministeren må forsvare Norges politikk fra beskyldninger om antisemittisme, og sier Israel ikke lenger kan bruke det som skjold fortjener mange palestinaaktivister en unnskyldning.

Også ble det stille: Nasjonale minoriteter som en usynlig størrelse

0
87 prosent lærer ikke noe om de nasjonale minoritetene i skolen.

Hvorfor protesterer muslimske land mot Israel, men ikke mot Tyrkia, Syria og Kina?

0
Hvorfor er internasjonal oppmerksomhet og fordømmelse så ulikt fordelt?
Prideflagget vaier bare sjelden over europeiske skoler.

Religiøs diskriminering av LHBTQIA+-barn er dypt forankret i Europas religiøse skoler

0
Bindingene mellom kirke og stat gjør situasjonen uholdbar for LHBTQIA+-barn mange steder i Europa, mener kronikkforfatteren.