Politiet har tynt grunnlag for å nekte borgere å filme

0
Kan politiet nekte folk å filme eller fotografere deres handlinger? – Trolig ikke, skriver Olav Torvund.

Mangfold er en fornybar og verdifull ressurs

0
Når vi skal mobilisere og oppdatere oss rundt hvordan vi best utnytter ressursene i menneskelig mangfold, har vi ett og annet å lære av klimaaktivistene, skrier Farooq Isam. 

Streng eller ikke streng mot barna?

Det er lurt for foreldre å snakke sammen om hva de ønsker å oppnå med barneoppdragelsen, skiver Nedre Romerike familievernkontor.

– Dialog med alle trossamfunn er avgjørende

0
Trossamfunn må forplikte seg til aktivt brobyggingsarbeid, skriver Kari Henriksen.

Den absolutte skjønnheten

Den ekte skjønnheten har sitt utspring i menneskers særegenheter, ikke i trender, skriver Valerie Maigret Berger. 

– Det bor spøkelser i doktrinene vi er satt til å følge

0
Filosofen Max Stirner avviste doktriner, og ønsket fokus på «det egoistiske» Stirner var ekstrem, men tankene hans kan kanskje hjelpe oss i kampen mot rasisme, skriver Torvald Therkildsen. 

EU må skifte kurs før en ny flyktningkrise

0
Koronaepidemien kan føre til en ny flyktningrise. Vi har sett hvor galt EUs flyktningstrategi gikk forrige gang – denne gangen må EU ta ansvar, skriver Frankie Rød.

Bufdir går glipp av viktig mangfoldskompetanse

Adopterte sitter på verdifulle ressurser i arbeidet med å skape trygge forhold for adoptivbarn, skriver Diana Patricia Fynbo og Christina Violeta Thrane Storsve.

Partiene vil helst slippe splittende rasismedebatt – og de har et poeng

0
Debatten om antirasismens virkemidler splitter velgerne der det gjør mest vondt for partiene. Det vanskeliggjør de viktige kompromissene i politikken, skriver Aslak Bonde.

«Lekanger overforenkler strukturell rasisme» 

0
Metadebatter om at antirasister knebler ytringsfriheten er en avledning fra arbeidet mot rasisme, skriver Hatem Ben Mansour.