Norge bør hente 750 flyktninger fra Hellas

0
Norge bør snarest hente ut sårbare barn og familier fra greske flyktningleire, og disse må komme i tillegg til kvoteflyktningene Norge har vedtatt og ta imot i 2020, skriver Anders Sørlien.

EU-medlemskap ingen forutsetning for å samarbeide med andre land

0
Å reforhandle avtalen vi har med EU i dag kan gi oss en ny avtale som går på handel, og som er mindre politisk, skriver Frankie Rød.

Sosiale medier er modne for nye og kreative filterverktøy

0
Både sensur og total ytringsfrihet er problematisk. Aktører innen sosiale medier bør bruke teknologien til å utvikle nye og tidsriktige filterverktøy, skriver Torvald Therkildsen.

– Vi er ikke nødt til å si ja til hatefulle ytringer i biblioteket

0
Hatytringer i seg selv innskrenker ytringsfriheten ved å skremme folk fra å delta i samfunnsdebatten, skriver Toril Høimyr i sitt svar til biblioteksjefene.

Biblioteksjefen som vaktmester

0
Det ligger en styrke i at biblioteket er en uformell møteplass med stor bredde. «Jeg lar meg gjerne veilede, men innenfor lovens rammer», skriver Knut Skansen i sitt svar til OsloMet-professor Ragnar Audunson. 

Medienes slurv med begreper hjelper ikke på tilliten til Folkehelseinstituttet

– Hvorfor er landet jeg er født i viktig for smittesporing? Jeg blir heller ikke overbevist om viktigheten av dette når mediene ikke skiller mellom definisjonene «fødeland» og «landbakgrunn», skriver Patji Alnæs-Katjavivi.

Vi trenger mer av «Helene sjekker inn»

0
TV-dokumentaren Helene sjekker inn har vært gjenstand for kritikk. «Det er trist, for serien opplyser oss og bryter ned fordommer», skriver Malin Ali.

Den verdien som må være biblioteksjefenes ledestjerne

0
 «Bidrar et arrangement til den typen offentlig samtale bibliotekene har til oppgave å fremme?» – Dét er spørsmålet biblioteksjefene bør stille seg, skriver OsloMet-professor Ragnar Audunson i sitt svar til disse. 

– Vi vet at slektskap ikke bare er genetikk og biologi

«Det står sentralt i vår rapport at slektskap ikke kun kan avgrenses til biologisk eller genetisk slektskap», skriver Monica Five Aarset, Aslaug Gotehus og Siri Berg Tveito ved OsloMet som svar på innspill fra sosialantropolog og forsker.

Henrik Wergeland var sin egen profet

0
I ekstreme tilfeller har det vært påstått at Henrik Wergeland omvendte seg og «ble muslim» på tampen av livet. Dette stemmer ikke, skriver Tom Lotherington.