Et innvandrerhjem for deg, et innvandrerhjem for oss

0
Har du kjøpt leilighet i det siste? Har du søkt gjennom leilighetene på f. eks finn.no? Det har jeg. Ikke det at jeg skal kjøpe en leilighet, men bare for å ta en titt.

Venter for lenge på turnusplass

Opphev EØS-avtalen og få bedre kontroll med norske utenlandsstudenter, skriver Attiq Ahmad Sohail, som er medisinstudent ved Universitetet i Oslo.

Hvorfor er det viktig med reformer av religioner?

– I religion må teori sammenfalle med daglig praksis.

Forstår bekymringene til Norges Handikapforbund

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande svarer på Utrop-innlegget der Norges Handikapforbund belyser «dobbel-hetsen» mange funksjonshemmede møter når de ikke har norsk etnisitet.

Verdenssamfunnet – blindhetens vugge?

I Sudan foregår umenneskelige grusomheter. Vi må være aktive i arbeidet mot urett – også den uretten som foregår langt unna Norge.

Kvaliteten vi får tilbake penger på

Hvordan mangfold bygger bro mellom børs og katedral i kulturlivet.

«Hatefulle ytringer» trenger ny definisjon

0
Regjeringen har en egen strategi mot hatefulle ytringer. Men hvilke ytringer er det den skal fange opp? Ytringer fra fremtredende politikere viser at det er behov for en avklaring, skriver Anne Birgitta Nilsen

Hva sier egentlig David Reich om menneskeraser?

Den 3. juni omtalte Utrop-journalisten Arve Vogt Moum boken Who we are and how we got here, av David Reich, som tar for seg spørsmål om DNA og menneskeraser. Moum mener at en del norske eksperter ikke har satt seg tilstrekkelig inn i ny DNA-forskning, og nevner Jon Røyne Kyllingstad ved Universitetet i Oslo. Her får Moum svar. 

En leder til å gråte over

0
Tros- og livssynsfriheten er en fundamental menneskerett. Det gjelder selvsagt også muslimer.

Rælingen har alle flyktninger i jobb

0
Kommunen får alle ut i arbeid – noe som både betyr god kommuneøkonomi og integreringspolitikk.