Hvorfor er det viktig med reformer av religioner?

– I religion må teori sammenfalle med daglig praksis.

Har terroren noe med islam å gjøre?

0
Vi bør verken konstatere at dette har alt med islam å gjøre eller avvise helt at det har noe med islam å gjøre, skriver Shakeel Rehman, leder Senter for sekulær integrering (SSI) i dette innlegget.

Forstår bekymringene til Norges Handikapforbund

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande svarer på Utrop-innlegget der Norges Handikapforbund belyser «dobbel-hetsen» mange funksjonshemmede møter når de ikke har norsk etnisitet.

Tyfonen Zangxan vs. lille Chi

0
Alle har hørt om tyfonen Xangzan i høst. Jeg havnet dessverre midt oppi kaoset sammen med mine venninner. Min opplevelse var noe annerledes enn de opplevelsene mange norske aviser har skrevet om. Vi satt ikke bare rundt et bord og tente lys.

«Hatefulle ytringer» trenger ny definisjon

0
Regjeringen har en egen strategi mot hatefulle ytringer. Men hvilke ytringer er det den skal fange opp? Ytringer fra fremtredende politikere viser at det er behov for en avklaring, skriver Anne Birgitta Nilsen

Kvaliteten vi får tilbake penger på

Hvordan mangfold bygger bro mellom børs og katedral i kulturlivet.

En leder til å gråte over

0
Tros- og livssynsfriheten er en fundamental menneskerett. Det gjelder selvsagt også muslimer.

Hva sier egentlig David Reich om menneskeraser?

Den 3. juni omtalte Utrop-journalisten Arve Vogt Moum boken Who we are and how we got here, av David Reich, som tar for seg spørsmål om DNA og menneskeraser. Moum mener at en del norske eksperter ikke har satt seg tilstrekkelig inn i ny DNA-forskning, og nevner Jon Røyne Kyllingstad ved Universitetet i Oslo. Her får Moum svar. 

EU holder sårbare flyktninger tilbake i fattige og nådeløse områder

0
Vi vil ha en verden der de rikeste landene tar mest ansvar for flyktningkrisa, og ikke dytter ansvaret over på fattige land.

Rælingen har alle flyktninger i jobb

0
Kommunen får alle ut i arbeid – noe som både betyr god kommuneøkonomi og integreringspolitikk.