Foto: Utrop
Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande svarer på Utrop-innlegget der Norges Handikapforbund belyser «dobbel-hetsen» mange funksjonshemmede møter når de ikke har norsk etnisitet.
Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande
Latest posts by Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (see all)

Denne teksten er et tilsvar på leserinnlegget ‘Vi tåler inderlig vel’ av Alejandro Decap, publisert i Utrop den 16. april 2019. Decap er kommunikasjonsrådgiver i Norges Handicapforbund, og etterlyste handling for å stoppe hetsen mot funksjonshemmede som ikke har etnisk norsk bakgrunn.  

Min, og regjeringens visjon er et likestilt samfunn for alle. Det inkluderer selvsagt personer med funksjonsnedsettelse. 

Hatefulle ytringer utfordrer demokratiet
Vi vet dessverre så alt for godt at noen grupper er mer utsatt for diskriminering enn andre.

Det er en demokratisk utfordring når enkelte grupper blir stående utenfor samfunnet

Nylig var jeg på et seminar på Litteraturhuset hvor jeg fikk høre skrekkelige historier fra personer som hadde blitt utsatt for hets bare fordi de var seg selv. 

Selv om dette er vondt å høre er jeg glad for at de som blir utsatt deler sine historier og opplevelser, og skaper en debatt. Det at noen tør å gå foran gjør det lettere for andre. 

Hatefulle ytringer på bakgrunn av etnisitet, religion, seksualitet eller nedsatt funksjonsevne utfordrer demokratiet og vårt levesett. 

Hat har ingen plass i det norske samfunnet. Derfor må hatefulle ytringer motarbeides på alle fronter. 

Og det gjør regjeringen. Vi la i 2016 frem en strategi og to handlingsplaner som inneholdt egne tiltak mot hatkriminalitet. 

Minoritet i minoriteten
I mange innvandrermiljøer snakkes det lite om funksjonsnedsettelser. De er på en måte en minoritet i minoriteten, og derfor en ekstra sårbar gruppe. 

Det er også i en del miljøer tabubelagt å ha barn med funksjonsnedsettelse i familien, og da er det ekstra vanskelig å be om hjelp.

Det er en demokratisk utfordring når enkelte grupper blir stående utenfor samfunnet, eller ikke deltar i samme grad som andre. Derfor jobber vi for å sikre tilgjengelige og likeverdige tjenester til alle, samtidig vet vi at minoritetsfamilier mottar færre offentlige tjenester enn det andre familier gjør. 

Vi støtter personer som tilhører flere minoriteter
Derfor jobber vi ikke bare overordnet med likestilling av personer med funksjonsnedsettelse, men støtter også opp om aktiviteter som retter seg spesifikt mot personer som tilhører flere minoritetsgrupper, for eksempel gjennom Abloom. 

Dette gjør vi fordi dette har dere krav på. Å delta på lik linje som alle andre er en menneskerett. Alle skal synes, alle skal høres. Alle skal kunne være med.