Hjem Forfattere Artikler av Frankie Rød

Frankie Rød

9 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
Leder i Ungdom mot EU
Når EU fører en proteksjonistisk og usolidarisk linje, må Norge skille seg ut som et solidarisk alternativ, skriver Frankie Rød i dette innlegget.
Vi skeive blir utsatt for hat og trakassering, selv om EU har vedtatt at vi ikke gjør det, skriver Frankie Rød i dette innlegget.
Selve grunnsteinen i EUs flyktningpolitikk er å holde asylsøkere ute av EU, skriver Frankie Rød i dette innlegget.
Koronaepidemien kan føre til en ny flyktningrise. Vi har sett hvor galt EUs flyktningstrategi gikk forrige gang – denne gangen må EU ta ansvar, skriver Frankie Rød.
Å reforhandle avtalen vi har med EU i dag kan gi oss en ny avtale som går på handel, og som er mindre politisk, skriver Frankie Rød.
Oslo-avtalen mellom Israel og Palestina, og Colombia-avtalen mellom FARC og myndighetene er begge avtaler forhandlet frem av Norge, der en av partene står på EUs terrorliste, skriver Frankie Rød.
EUs regler hindrer flyselskapene i å kunne akseptere passasjerer som ønsker å søke asyl i Europa. Norge trenger sin egen, og mer solidariskw, flyktningpolitikk, skriver Frankie Rød.
Den nye lederen av EU-kommisjonen har gitt visepresidenten sin tittelen «Vice President for protecting our European way of life». Dette vitner om en tydelig høyredreining av europeisk politikk.
Vi vil ha en verden der de rikeste landene tar mest ansvar for flyktningkrisa, og ikke dytter ansvaret over på fattige land.