Flyktninger opplever fortsatt en kaotisk ankomst på de greske øyene, og for de som blir druknet i Middelhavet av Frontex-båter har det ikke noe å si hvor flotte verdier EU har, skriver Frankie Rød.
Foto: IOM
Jeg velger å bedømme mitt politiske ståsted ut fra faktisk politikk, ikke flotte slagord, skriver Frankie Rød i dette tilsvaret.

Kajsa Kirkhus fra Europeisk Ungdom skriver i Utrop den 23. oktober at nei-siden ikke kommer med et bedre alternativ, men vårt alternativ er nettopp det internasjonale samarbeidet europeisk ungdom er så glade i å late som de er for. 

Flyktningkrisen kjenner ingen landegrenser. Derfor må løsningen på den ligge i samarbeid på tvers av grensene, skrev Kajsa Kirkhus i Utrop den 23. oktober.
Foto : Faksimile, Utrop 23.10.2021.

Faktisk politikk kontra flotte slagord

Verden er større enn EU, og når EU ikke løser internasjonale kriser må vi se utover. 

Kirkhus skriver at kjernen i det europeiske samarbeidet er solidaritet, frihet og fred. Det er flotte verdier, men for flyktningene som blir druknet i Middelhavet av Frontex-båter har det ikke noe å si hvor flotte verdier EU har. Jeg velger å bedømme mitt politiske ståsted ut fra den faktiske politikken som føres, ikke flotte slagord. 

Partier som vil kunne påvirke har restriktiv flyktningpolitikk

Det er ingen som har foreslått isolasjon som løsning, og jeg syns dette er er et elendig argument fra ja-siden. Hvis valget mitt er mellom å bli med i et samarbeid som aktivt tar liv, eller å stå utenfor, så velger jeg å stå utenfor. Dette er heldigvis ikke de eneste alternativene våre, for vi har flere internasjonale samarbeid som faktisk er til gode for flyktninger. Derfor vil jeg heller at Norge skal delta i dem, og dermed faktisk påvirke helt på tvers av landegrenser. 

Hvis valget mitt er mellom å bli med i et samarbeid som aktivt tar liv, eller å stå utenfor, så velger jeg å stå utenfor.

Å gå inn og påvirke politikken er heller ikke et godt alternativ. For det første er Schengen-avtalen og Dublin 3 allerede forhandlet frem, så vi kunne ikke gått inn og endret dem i etterkant. Om Dublin-avtalen skal reforhandles, vil vi uansett ha kun rundt 1% av representantene i EU-parlamentet. Det vil også være de største partiene som representeres, som vil si at de få representantene vi får hovedsakelig kommer til å komme fra Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Disse partiene kommer dårlig ut på de fleste rangeringer over flyktningpolitikk. 

Trenger ikke samarbeid som tar menneskeliv

Kirkhus skriver «Ungdom mot EU prøver å male et bilde av at EU er den store stygge ulven, men dette stemmer ikke.» I mitt innlegg i Utrop den 3. oktober legger jeg frem hvordan forholdene i Moria er nå, og hvorfor EU har forårsaket at det er slik. Enten mener da altså Europeisk Ungdom at forholdene ikke er slik, eller så mener de at det ikke er galt å behandle flyktninger på denne måten. 

Vi trenger forpliktende internasjonalt samarbeid om flyktningpolitikk, men vi trenger et samarbeid som hjelper, ikke ett som tar livet av mennesker og etterlater dem i helsefarlige leire. 

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.