Verden står overfor en flyktningkrise. Med EU kan det gjennomføres en politikk, som ikke bare forplikter et land, men nesten et helt kontinent, skriver artikkelforfatteren.
Foto: IOM
Flyktningkrisen kjenner ingen landegrenser. Derfor må løsningen på den ligge i samarbeid på tvers av grensene, skriver Kajsa Kirkhus i dette tilsvaret.
Kajsa Kirkhus

Den 3. oktober skriver Ungdom Mot EUs leder, Frankie Rød, i Utrop, og hen kritiserer EUs flyktningpolitikk. Likevel ser jeg ikke at nei-siden kommer med et bedre alterntiv til dagens politikk. Når internasjonale kriser banker på døren, må vi svare med internasjonalt samarbeid, ikke isolasjon. 

EU har gjort lite for å gi flyktninger i Europa et verdig liv, skrev Frankie Rød i Utrop den 3. oktober.
Foto : Faksimile, Utrop, 03.10.2021.

Bedre å påvirke EU fra innsiden

Verden står overfor en flyktningkrise. Hver eneste dag blir tusenvis av mennesker drevet på flukt, på en farlig reise, som mange ikke overlever. Et stort antall mennesker ender opp i overbelastede flyktningleirer, med matmangel og mangel på tak over hodet. 

I en tid som denne er vi derfor avhengig av det internasjonale samarbeidet. Flyktningkrisen er en krise som ikke kjenner landegrenser, og krever derfor et grenseløst svar.  

Kjernen i det europeiske samarbeidet er solidaritet, frihet og fred.

Ungdom mot EU kritiserer EUs flyktningpolitikk, men jeg ser ikke at de foreslår et bedre alternativ. Nei, EU er ikke perfekt, men det er den beste løsningen vi har på å løse flyktningkrisen. Flyktningkrisen er et problem som ikke kjenner landegrenser, og den ville dermed vært enda vanskeligere å løse dersom vi ikke hadde hatt EU. Med EU kan det gjennomføres en politikk, som ikke bare forplikter et land, men nesten et helt kontinent. I stedet for å stå på utsiden å kritisere, hvorfor ikke bli med å kjempe for en bedre politikk? 

Samarbeid på tvers av grenser

Det er derfor også problematisk å si nei til et norsk EU-medlemskap. Norge er i dag allerede forpliktet til EUs flyktningpolitikk gjennom Dublin- og Schengen-avtalene og EUs returdirektiv, men fordi vi ikke er medlem av EU kan vi ikke påvirke disse avtalene. Dersom vi derimot hadde vært medlem, kunne også Norge vært med å bestemme hvordan politikken skal se ut. Når kriser oppstår er det en dårlig ide å foreslå isolasjon som løsning, la oss heller søke samarbeid på tvers av landegrensene.

Løsningen kan ligge i forpliktende avtaler

Ungdom mot EU prøver å male et bilde av at EU er den store stygge ulven, men dette stemmer ikke. Kjernen i det europeiske samarbeidet er solidaritet, frihet og fred. Hvis ikke EU skal løse flyktningkrisen, hvem skal da løse den? Asyl og migrasjonspolitikken føres i dag på nasjonalstatens premisser, noe som er problematisk når land prioriterer sin egeninteresse fremfor å ta hensyn til alles beste. Derfor trenger vi EU. Løsning på flyktningkrisen ligger i forpliktende avtaler og samarbeid på tvers av landegrensene. 

EU er ikke perfekt, men det er den beste løsningen vi har for å løse flyktningkrisen. Flyktningkrisen er et grenseløst problem som krever et grenseløst svar. Så la oss ikke stå på utsiden å kritisere, men bli med å kjempe for et bedre Europa. 

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.