En FN-rapport fra 2018 kom frem til at seksualisert vold mot kvinner brukes som våpen i krig, og Amnesty har dokumentert omfattende vold mot kvinner, inkludert seksuell vold og voldtekt i 8 konfliktområder. I krig og konflikter er det kvinner og barn som lider mest.

Vold og overgrep i EUs flyktningleire

Kvinner på flukt er inget unntak. De er ekstremt sårbare for vold og seksuelle overgrep. Mange kvinner må bytte sex mot muligheten til å flykte, og mange blir ofre for menneskehandel. I Libya kan du bli solgt som slave på svartemarkedet for 1000 norske kroner. Samtidig har EU en avtale med Libya om at de skal holde tilbake flyktninger.

Kvinner blir utsatt for omfattende vold og seksuelle overgrep i EUs flyktningleire.

Også for de som kommer til Europa er det utrygt. Kvinner blir utsatt for omfattende vold og seksuelle overgrep i EUs flyktningleire.

Kvinner hardest rammet

I mange flyktningleire er det ikke lås på dusjer og toaletter, og noen kvinner har begynt å gå med bleie eller å la være å dusje for å unngå seksuelle overgrep. I Moria-leiren blir kvinner anbefalt å ikke gå ute om kvelden.

Heller ikke for kvinner i Ukraina er det trygt å være kvinne på flukt. Kvinner og jenter som bor i grenseområdene har måttet ty til å bytte sex mot mat for å kunne overleve. Vi vet også at under sultkriser er kvinner og jenter de siste som får mat, og de som blir hardest rammet.

Norge må ut av Schengen, og EUs asylpolitikk

På grensa ut av Ukraina har transkvinner blitt nektet å flykte, og det har blitt krevet at de skal bli igjen og kjempe, fordi grensevaktene mener de er menn. Dette til tross for at de har juridisk status som kvinner, og faren som truer på grunn av Russlands transfobiske politikk.

Kvinner på flukt er de mest sårbare i samfunnet. Samtidig fører EU en politikk som ikke bare unnlater å beskytte dem, men aktivt setter dem i større fare. Skal Norge ha et håp om å ha en solidarisk flyktningpolitikk må vi ut av Schengen, og EUs asylpolitikk.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.