Det finnes mange samarbeidsformer, både i Europa og globalt. EU-medlemskap er ikke noen forutsetning for dette.
Foto: Pixabay
Å reforhandle avtalen vi har med EU i dag kan gi oss en ny avtale som går på handel, og som er mindre politisk, skriver Frankie Rød.
330Shares

Den 22. mai skrev Knut Andrè Sande et svar til mitt Utrop-innlegg, der han prøver å forsvare EUs overnasjonale styring. 

Ny avtale rundt handel med EU

«Det er i norske interesser å samarbeide med EU om globale spørsmål», skrev Knut André Sande den 22. mai, i sitt svar til Ungdom mot EUs Frankie Rød. [Faksimile, Utrop 22.05.2020.
Sande skriver at «Vi bør takke EU for at Paris-avtalen ikke brøt sammen da USA trakk seg.» Hvor han har fått dette fra er litt uklart for meg. En avtale faller ikke sammen selv om en aktør trekker seg. Norge vil kunne fortsette å forhandle fred, men bare om ingen av partene er på EUs terrorliste. Det vil si at vi mister rollen som fredsmekler der den trengs mest. 

Når det kommer til vårt alternativ til EØS har vi mange. Mange ønsker å reforhandle avtalen vi har med EU i dag. Da kan vi få en ny avtale som går på handel, og som er mindre politisk. Et slikt alternativ er ikke urealistisk, fordi EU er helt avhengig av handel med Norge. 

Fullt mulig både med ny EØS-avtale og andre handelsavtaler

Et annet alternativ er å handle mer med land utenfor EU. Storbritannia, Norges største handelspartner, har gått ut av EU, og det er ikke urealistisk å tenke at de kommer til å bli en enda viktigere handelspartner i tiden fremover. Samtidig er det viktig å huske at vi har mange potensielle handelspartnere utenfor Europa. 

Det finnes mange måter å samarbeide med både verden og Europa på

Det blir nok imidlertid en løsning som er en kombinasjon av flere av disse. Det er for eksempel fullt mulig å reforhandle EØS-avtalen og inngå flere handelsavtaler med andre land samtidig. 

EU er ikke en forutsetning for transnasjonale samarbeid

Det viktigste når vi skal ut av EØS er at vi tar en avgjørelse på hva slags alternativ vi vil benytte oss av, og at vi har et alternativ klart til en potensiell avstemning. Det skal imidlertid ikke bli noen utfordring, da vi har flere å velge mellom. 

Det finnes mange måter å samarbeide med både verden og Europa på som ikke involverer et EU-medlemskap, og vi burde i større grad benytte oss av disse.