Æresdrap på 14-åring i Iran vekker sterke reaksjoner

Faren drepte datteren etter at hun stakk av med en 34 år gammel mann fra Talesh, omtrent 30 mil nordvest for Teheran.

14-åringen ble funnet etter fem dager på rømmen, og ble deretter brakt til en politistasjon der faren hentet henne – til tross for at hun skal ha uttrykt frykt for å bli utsatt for vold som straff.

Saken har blitt slått stort opp i flere iranske aviser, og debatten er intensiv i sosiale medier der de fleste fordømmer drapet.

Lovforslag om såkalte æresdrap har i en årrekke sirkulert mellom forskjellige beslutningsorganer i Iran. Som et resultat av den massive oppmerksomheten rundt denne hendelsen, har president Hassan Rouhani bedt regjeringen om å få en fortgang i arbeidet med å vedta et tøffere lovverk.

Jentas far er pågrepet og risikerer opptil ti år i fengsel.