Hjem Forfattere Artikler av NTB

NTB

Avatar
792 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
Fem afghanske asylsøkere har tapt ankesaken i Høyesterett, som legger beviskravet til fastsettelse av alder på laveste nivå.
Ifølge NRK hadde en terrorsiktet nordmann i 20-årene kontakt med en eller flere av de pågrepne i terrorsaken i Danmark. PST bekrefter en kobling.
5.000 kvoteflyktninger bør være et absolutt minimum av hva Norge skal ta imot årlig, mener utvalgsleder Sondre Hansmark i Venstre.
Fire statsråder var til stede da regjeringen lanserte sin handlingsplan med 50 tiltak mot rasisme og diskriminering.
I 2014 slo Høyesterett fast at Norge tolket flyktningkonvensjonen feil. Det kan ha sendt like mange personer i fengsel som Nav-saken, mener jurister.
Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) mener brenning av religiøse bøker må tillates innenfor ytringsfriheten, men tar likevel avstand fra slike handlinger.
Norske banker kan ha blitt brukt som kanal for terrorfinansiering. Saken etterforskes nå av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og tysk politi, melder NRK.
Mandag fremmer SV lovforslag om forbud mot at barn og unge kan overnatte i lukkede SFO-tilbud. Ap og Frp er enig med SV i at praksisen må forbys.
Mannen som ble terrordømt med mulla Krekar i Italia, fikk ikke medhold i klagen sin og får dermed ikke sitt norske statsborgerskap tilbake.
Mange politikere reagerer på at Gunnar Stålsett risikerer fengsel for å ha gitt en ureturnerbar asylsøker jobb. Men forslaget om å endre loven får liten støtte.
X