UDI henlegger over tusen saker der asylsøkere er mistenkt for juks

– Kapasiteteten vår står ikke i forhold til saksmengde, sier UDI-direktør Frode Forfang,
Foto: Nora Lie, UDI
UDI har henlagt over tusen saker der asylsøkere er mistenkt for juks. Det bekrefter UDI-direktør Frode Forfang overfor NRK.

– Vi var i en situasjon der det ble opprettet et stort antall saker, men hvor vår kapasitet ikke sto i forhold til saksmengden. Det gjorde at vi ikke fikk tatt godt nok tak i de sakene som vi mener er de mest alvorlige. Samtidig førte det til at en god del av disse sakene ble veldig gamle, sier Forfang i Utlendingsdirektoratet (UDI) til NRK.

UDI fikk i fjor signaler fra Justisdepartementet om å avslutte gamle saker. Deretter besluttet direktoratet at saker som er eldre enn tre år som en hovedregel ikke skal utredes.

UDIs egne tall, som NRK har fått innsyn i, viser at nesten 900 personer de siste seks årene har fått ny tillatelse til opphold i Norge, selv om den opprinnelige tillatelsen ble trukket tilbake på grunn av juks.

Kun 78 personer er sendt ut av Norge på grunn av asyljuks i løpet av de siste seks årene. Årsaken til at mange får ny tillatelse er at regelverket når det gjelder hvem som må forlate Norge på grunn av juks, er gjort mindre strengt de siste årene:

– Vi tenker at det er viktigere å jobbe med de sakene hvor vi tror at det kan ende med at vedkommende må ut av Norge, fremfor de sakene hvor vedkommende uansett vil få bli i Norge gjennom en ny tillatelse, sier Forfang.

(©NTB)